Jordbruk EU

EU söker specialister på
hållbart jordbruk och
landsbygdsutveckling

Europeiska kommissionen söker handläggare med yrkeserfarenhet inom hållbart jordbruk och landsbygdsutveckling. De handläggare som rekryteras får arbeta på kommissionens generaldirektorat för jordbruk och landsbygdsutveckling (GD Agri) i Bryssel.

Lönegraden är AD 6, vilket innebär en månadslön på cirka 5.500 euro. Som handläggare jobbar man till exempel med att ta fram nya strategier och ny lagstiftning, genomför gällande lagstiftning och pågående program, gör ekonomiska analyser och tar fram underlag för politiken.

Kraven är en universitets- eller högskoleexamen efter tre års studier till agronom eller inom jordbruksvetenskap, följt av åtminstone tre års yrkeserfarenhet på området hållbart jordbruk, landsbygdsutveckling, skogsbruk, hållbara naturtillgångar, jordbruksekonomi, jordbruksmarknader eller handel med jordbruksvaror. Man kan också söka om man har en universitets- eller högskoleexamen efter tre års studier i valfritt ämne, följt av åtminstone sex års yrkeserfarenhet på området.

Därtill krävs att man är EU-medborgare och har fördjupade kunskaper i ett av EU:s 24 officiella språk (t.ex. finska eller svenska) och tillfredsställande kunskaper i antingen engelska eller franska.