Jordbruk EU

EU söker krispengar
för mer gödselmedel

Sedan sommaren lider EU-jordbruket av en akut brist på mineralgödsel. EU:s agrarkommissionär Janusz Wojciechowski är missnöjd med situationen och försöker finna pengar för att öka produktionen av gödsel.

I anslutning till veckans ministermöte i Luxemburg sade Wojciechowski att EU-kommissionen har börjat förbereda en inventering av gödselsituationen. Kommissionären efterlyser dessutom högre anslag för anskaffning av gödsel.

EU har reserverat 435 miljarder euro för att stöda ekonomin i samband med Ukrainakrisen, Konstgödselindustrin kan också bli delaktig av dessa medel. Kommissionen ska närmare granska användningen av krismedlen.

De första intrycken tyder enligt Wojciechowski på att gödselindustrin kan ha missgynnats i tilldelningen av pengar. Gödselbranschen är viktig för livsmedelsförsörjningen, men jordbruket kan ha blivit förfördelat.

Wojciechowski uppges fila på en gödselstrategi som enligt den tyska jordbrukssajten AgrarHeute kommer att tillkännages inom några veckor. Kommissionen torde också efterlysa mer stöd från medlemsländerna för den europeiska gödselproduktionen.

Agrarkommissionären har nyligen också yttrat sig i frågan i EU-parlamentet. Enligt Wojciechowski borde EU inte sätta sin tillit till en livsmedelsförsörjning som är beroende av importerade gödselmedel.

Wojciechowskis strategi syftar till att stärka en europeisk produktion av gödsel. Han har varnat för risken att EU kan bli beroende av importerad vara. Parallellt borde EU-jordbruket effektivera gödselanvändningen genom exaktare spridning.