Jordbruk EU

EU skärper prioriteringen
inom jordbruk och livsmedel

Livsmedel är ett område som prioriteras alltför lågt inom EU. Kretsar inom kommissionen vill därför stärka branschens inflytande med en specialkommissionär för livsmedel, som också skulle höra till kommissionens presidium.

Enligt webbtidningen Euractiv utreder EU nya alternativ för sammansättningen av den framtida kommissionen. En specialkommissionär för jordbruk och livsmedel skulle sitta bra, anser branscher som står jordbruket och matproduktionen nära.

Kommissionens generalsekreterariat uppges förbereda olika utkast till förändringar inom den framtida sammansättningen av EU-kommissionen. Kommissionen siktar på att stärka livsmedelssektorns prioriteter inför nästa mandatperiod.

Enligt källan vore det ”överraskande” om jordbruket inte skulle beröras av denna omstrukturering. En kommissionär med status som viceordförande skulle sitta bra för den europeiska livsmedelssektorn.

En viceordförande inom kommissionen agerar på uppdrag av kommissionens ordförande och samordnar arbetet mellan kommissionärerna inom deras respektive ansvarsområden. Inom kollegiet diskuteras de viktigaste projekten.

I dag rapporterar kommissionären för jordbruk och matsäkerhet till en viceordförande med ansvar för kommissionens gröna giv. Uppdraget sköttes länge av Frans Timmermans, som nyligen lämnade kommissionen för att kandidera i det holländska valet.

Posten har övertagits av slovaken Maroš Šefčovič. Enligt Euractiv har kommissionens ordförande Ursula von der Leyen visat ett stort intresse för en strategisk dialog om jordbrukets framtid. Diskussionerna väntas inledas de närmaste veckorna.