EU Livet på landet

EU-parlamentet röstade för
restriktioner mot blyhagel

En majoritet i EU-parlamentet röstade har röstat ned två resolutioner som var avsedda att mildra kommissionens förslag till ett EU-förbud mot blyhagel i våtmarker. Därmed kan kommissionen gå vidare med sitt kontroversiella förslag.

Den första resolutionen från ECR-gruppen förkastades knappt med rösterna 392 mot 362 medan 39 parlamentariker röstade blankt. Senare röstade parlamentet om en liknande resolution från ID-gruppen som likaså förkastades.

Därmed fick kommissionen grönt ljus för att gå vidare med sina planer. Chanserna att stoppa förbudet bedöms som små. En bred majoritet av medlemsländerna har ställt sig bakom förbudet mot blyhagel.

Det var motigt redan i september, då tjänstemannakommittén röstade om frågan. Finland och en grupp östeuropeiska länder samt Malta röstade emot förslaget, medan till exempel Sverige röstade för kommissionens förslag.

Finlands Jägarförbund betecknar begränsningen av blyhagel i våtmarker som ett svårt slag mot både jakt och sportskytte. Förbudet ska träda i kraft i början av 2023 efter en övergångstid på två år. Enligt jägarna är tiden alldeles för kort.

Jägarförbundet har i flera års tid kämpat hårt mot initiativet tillsammans med flera intressegrupper. Begränsningarna skulle oproportionerligt hårt träffa jakt och sportskytte och kränker jägarnas grundrättigheter, anser förbundet.

Då frågan bereddes i den så kallade Reach-gruppen röstade endast Finland och en grupp östeuropeiska länder samt Malta mot förslaget. Sveriges representant stödde förbudslinjen, på anvisning av miljöminister Isabella Lövin från Miljöpartiet.

Enligt EU:s kemikalieverk ECHA hamnar årligen mellan 21.000 och 27.000 ton bly i europeiska sjöar, kärr och våtmarker i samband med jakt och fiske. Årligen dör mer än en miljon sjöfåglar av blyförgiftning, beräknar experterna.

På längre sikt eftersträvar kemikalieverket ett generellt EU-förbud mot jakt med blyammunition och fiske med blyvikter men beredningen väntas bli svår och långvarig. Ett beslut kan bli aktuellt tidigast i slutet av 2022.