1664385976302 20220928 Ep 136930 A Pb7 035
Den gröna EU-parlamentarikern Sarah Wiener vill snabbt införa strängare regler för växtskyddet i EU. FOTO: EU-parlamentet
Jordbruk EU

EU-parlamentet grälar om
begränsning av pesticider

Den gröna gruppen i EU-parlamentet vill skärpa reglerna för så kallade farliga växtskyddsmedel inom jordbruket. Miljöutskottets föredragande, österrikaren Sarah Wiener (grön), vill rensa ut 80 procent av sådana medel fram till 2030.

I sin jord-till bord-strategi föreslår EU-kommissionen högre ambitionsnivåer för en hållbar användning av växtskyddsmedel. Enligt förslaget borde insatsen av så kallade farliga växtskyddsmedel halveras fram till 2030.

Kommissionen påminner om att hållbar användning av växtskyddsmedel ska bli en av hörnstenarna i EU:s jordbrukspolitik. Målet är en politik som tillåter bönderna att skydda sina grödor, tryggar en rimlig avkastning och värnar om ekosystemen.

I sitt förslag föreslår kommissionen en reducering av användningen av så kallade farliga bekämpningsmedel med 50 procent. I så kallade känsliga områden skulle användningen förbjudas helt. Under en övergångsperiod ska bönderna kompenseras med stöd.

Som basvärde för beräkningarna utgår kommissionen från de sålda mängderna av de aktuella bekämpningsmedlen under åren 2015, 2016 och 2017. Förslaget debatteras för närvarande i EU-parlamentets jordbruks- och miljöutskott.

Grönt krav på kraftig reducering

Miljöutskottets föredragande, den österrikiska parlamentarikern Sarah Wiener (grön), är missnöjd med beredningens förslag. Wiener, som är en känd TV-kock inom hela det tyska språkområdet, kräver skärpningar i kommissionens förslag.

Wiener vill kännbart utvidga parlamentets krav. Kommissionens förslag att halvera användningen räcker inte. Enligt Wiener borde insatsen av farliga bekämpningsmedel minska med 80 procent fram till slutet av årtiondet.

Hon vill rucka på de föreslagna refererensvärdena för perioden mellan 2018 och 2020. Argumentet är att stigande temperaturer och nederbördsmängder ökar angreppen av växtsjukdomar och skadedjur som en följd av klimatförändringen.

Wiener, som också sitter i jordbruksutskottet, kräver dessutom en snabbare tidtabell för de skärpta reglerna. Kommissionens plan är alltför långsam. Jordbrukarna behöver snara besked för att kunna planera, argumenterar Wiener.

Jordbruksutskottet bromsar processen

Nu försöker parlamentets jordbruksutskott lugna ner situationen. Enligt den tyska jordbrukssajten TopAgrar insisterar jordbruksutskottets ordförande Norbert Lins på en ny konsekvensanalys.

TopAgrar hänvisar till ett brev som Lins uppges ha sänt till parlamentets talman Roberta Metsola. I brevet framhåller Lins att jordbruksutskottet inte har möjlighet att ta ställning till den aktuella frågan utan tilläggsinformation.

Jordbruksutskottet efterlyser en fullständig konsekvensbedömning från kommissionens sida. Flera medlemsländer har enligt Lins inbegärt noggrannare uppgifter om de kontroversiella växtskyddsplanerna.

I brevet till Metsola går Lins ut med kritik mot Sarah Wiener för hennes sätt att sköta beredningen. Som ansvarig föredragande i miljöutskottet borde Wiener ha bemödat sig om en gemensam tidsplan, argumenterar Lins.

Wiener vill förhandla fram en slutlig position för miljöutskottet före slutet av mars månad. Sarah Wiener understryker att det brådskar med ett beslut, så att bönderna hinner anpassa sin verksamhet till nya regler.