Jordbruk EU Globalt

EU-ombudsmannen
kritiserar mercosuravtalet

EU:s handelsavtal med sydamerikanska Mercosur är igen föremål för kritik. Enligt EU-ombudsmannen Emily O`Reilly har kommissionen försummat att utföra en konsekvensanalys innan avtalet färdigställdes.

O´Reilly anser att själva proceduren har genomförts slarvigt. Då själva avtalstexten slogs fast 2019 saknades en slutlig konsekvensbedömning över avtalets följder för miljön och allmänheten. Den kom först ett år senare, i juli 2020.

EU-ombudsmannen aktualiserade frågan på initiativ av fem organisationer för miljöfrågor och mänskliga rättigheter. En uppföljning visade att kommissionen hade försummat flera viktiga procedurer i slutskedet av förhandlingarna.

Enligt ombudsmannen gjorde kommissionen sig skyldig till administrativa fel då den aktuella bedömningen uteblev. Kommissionen hade inte fullständigt bedömt de möjliga konsekvenserna för miljön och andra liknande frågor.

Med tanke på att förhandlingarna redan har avslutats, anser O`Reilly att det inte längre är aktuellt att lämna någon rekommendation. Hon uppmanar kommissionen att i framtiden utföra konsekvensanalyser innan motsvarande förhandlingar avslutas.

Anmärkningen från ombudsmannens byrå ger motståndarna till mercosuravtalet nytt vatten på sin kvarn. Kritiken inom EU är fortfarande häftig och flera medlemsländer ställer sig öppet mot projektet.

Det nuvarande ordförandelandet Portugal har tagit upp frågan som en av prioriteterna för våren 2021. Enligt portugiserna står EU:s trovärdighet på spel om avtalet inte kan lotsas i hamn som planerat.

Frankrike och Irland har hotat att blockera avtalet. Österrike ställer sig också på tvären. EU-kommissionen förhandlar med Brasilien och de övriga sydamerikanska länderna i hopp om förstärkta eftergifter i frågor som gäller miljö och klimat.

EU kräver åtgärder från Brasilien som förbättrar skyddet av regnskogarna. Enligt kommissionen har de brasilianska myndigheterna visat samarbetsvilja och intresse för nya kompromisser.