Jordbruk EU Globalt

EU och Nya Zeeland
ratificerar handelsavtal

Det färdiga handelsavtalet mellan EU och Nya Zeeland har lagts fram inför EU-rådet för ratificering. Avtalet väntas öka den bilaterala handeln mellan EU och Nya Zeeland med upp till 30 procent.

Efter godkännandet kan EU och Nya Zeeland underteckna avtalet och skicka det till EU-parlamentet. Därefter kan avtalet träda i kraft. EU:s årliga export till Nya Zeeland ska enligt planerna öka med upp till 4,5 miljarder euro.

EU:s investeringar i Nya Zeeland kan potentiellt öka med upp till 80 procent. Avtalet ska sänka tullavgifterna för EU-exportörer med omkring 140 miljoner euro per år från och med det första tillämpningsåret.

Enligt kommissionen kommer EU:s jordbruksproducenter att få avsevärt bättre möjligheter att exportera produkter till Nya Zeeland. Tullavgifterna ska omedelbart avskaffas för EU-export av griskött, viner, choklad, sockerkonfektyr och kex.

EU:s vinproducenter får ett starkt skydd i avtalet. Skyddet omfattar förteckningen med EU-viner och spritdrycker (nästan 2.000 namn), såsom Prosecco, polsk vodka, Rioja, Champagne och Tokaji.

Dessutom skyddas 163 av de mest välkända, traditionella EU-produkterna i Nya Zeeland. Som exempel nämner kommissionen ostar som Asiago, Feta, Comté eller Queso Manchego, Istarski pršut-skinka, Lübecker Marzipan och Elia Kalamatas-oliver.

EU-producenter av känsliga jordbruksprodukter kan sova lugnt, framhåller kommissionen. Ett flertal mejeriprodukter, nötkött och fårkött, etanol och sockermajs förblir skyddade. Inom dessa sektorer sker ingen liberalisering av handeln.

För dessa produkter tillåter avtalet endast tullfri import till EU i begränsade mängder genom tullkvoter. Handelsavtalet mellan EU och Nya Zeeland blir det första som integrerar EU:s nya strategi för handel och hållbar utveckling.

Avtalet blir det första EU-handelsavtalet i sitt slag med ett särskilt kapitel om hållbara livsmedelssystem, en artikel om handel och jämställdhet och en särskild bestämmelse om subventioner av fossila bränslen.