Jordbruk EU Landsbygdsnäringar

EU och Norge sänker agrartullar

Handeln med jordbruksprodukter mellan EU och Norge underlättas. I början av oktober avvecklades tullar på ett antal mindre bearbetade jordbruksprodukter. Dessutom har tullkvoterna på vissa produkter förändrats, uppger svenska Jordbruksverket.

Genom avtalet införs eller utökas också vissa tullkvoter som ger EU-länderna bättre möjligheter att exportera kött till Norge. Den nya överenskommelsen ger större tillträde för bland annat griskött, fjäderfäkött, ost, korv och saft.

Enligt avtalet avvecklas tullarna för bland annat levande hästar, vissa levande växter, vissa bönor, konserverad svamp, frusna björnbär, vita vinbär, röda vinbär och krusbär. Detta gäller också för konserverade körsbär, vetegluten till djurfoder, lingon-, tranbärs- och blåbärssaft samt restprodukter från potatisbearbetning till djurfoder.

Inom tullkvoterna är importen i flertalet fall tullfri. I vissa fall gäller tullkvoterna bara för import under vissa delar av året. EU å sin sida öppnar upp eller utökar tullfria tullkvoter för import från Norge av bland annat potatischips och vissa typer av djurfoder.