Jordbruk EU Globalt Marknad

EU och Mercosur kommer inte vidare

Förhandlingarna om ett frihandelsavtal mellan EU och Mercosur stampar på stället. Agrarkommissionär Phil Hogan räknar inte med ett resultat medan sydamerikanska förhandlare är mer optimistiska.

Den senaste förhandlingsrundan i Bryssel slutade utan några som helst framsteg. Enligt Hogan är Argentina, Brasilien, Uruguay och Paraguay inte beredda att göra eftergifter gentemot EU i viktiga frågor.

Kommissionen uppger att de fyra sydamerikanska länderna inte visar beredskap att gå EU tillmötes på områden som skulle förbättra EU:s marknadstillträde för bilar, bildelar, mejeriprodukter och geografiska ursprungsbeteckningar.

Flera krav på europeiska ursprungsbeteckningar för livsmedel är svåra att smälta för Mercosurs förhandlare. EU:s lista omfattar 357 produkter, av vilka ett femtiotal betecknas som kontroversiella, bland dem diverse ostar och konjak.

EU:s förhandlare saknar också spelrum. Frankrike, Belgien, Irland och flera andra medlemsländer fortsätter att kritisera EU:s anbud om en årlig importkvot på 99.000 ton nötkött från Mercosur.

Enligt de irländska producentorganisationerna har förhandlingarna i praktiken redan strandat, ett påstående som de sydamerikanska förhandlarna inte ännu är beredda att skriva under.

Enligt den sydamerikanska nättidningen Mercopress håller EU-kommissionen fortfarande fast vid målet att nå en överenskommelse. Officiellt gäller september som slutdatum men en talesman för kommissionen medger att det är för tidigt att bekräfta detta.

Argentinas utrikesminister Jorge Faurie sade under den senaste förhandlingsveckan att den sydamerikanska parten ännu tror på en lösning i september. Men vi har ännu många svåra områden som måste lösas, medgav han.

Fyra gånger större än avtalet med Japan

Frankrikes finansminister Bruno Le Maire anmärkte under G20-mötet i Buenos Aires att de sydamerikanska länderna inte heller drar jämnt med varandra alla gånger. De borde klara upp en rad frågor sinsemellan innan vi kan fortsätta, sade Le Maire.

Trots alla problem insisterar EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker på en snar lösning, eftersom EU prioriterar handelsavtalet med Mercosur. Avtalets volym är fyra gånger större än EU:s nyaste handelsavtal med Japan.

Avtalet har försenats otaliga gånger ända sedan förhandlingarna återupptogs 2010 efter en flerårig paus. Ännu under fjolåret räknade parterna med en slutlig överenskommelse i slutet av 2017.