Lpx 00158475
EU-kommissionen har lagt fram sina förslag till hanteringen av gödselkrisen. Bondeorganisationerna är missnöjda. FOTO: Landpixel
Jordbruk EU

EU-länderna får stöda
jordbruket via krisreserven

Medlemsländerna får utnyttja medel ur EU:s krisreserv för att hjälpa bönder som drabbas av höga insatskostnader för gödsel. Det lovade agrarkommissionär Janusz Wojciechowski på onsdagen.

Bondeorganisationerna har reagerat rätt återhållsamt på kommissionens recept till lösningar av gödselkrisen. Enligt kritikerna är åtgärdsförslagen alltför allmänt hållna. Några patentrecept lägger kommissionen inte fram.

Efter Rysslands invasion av Ukraina lider EU av en gödsel- och energikris som hotar matförsörjningen. På onsdagen redogjorde Wojciechowski för åtgärder som enligt kommissionen ska upprätthålla försörjningen med gödselmedel.

Kommissionen vill finansiera gödselkrisen med pengar ur EU:s krisreserv på 450 miljoner euro, som borde tas i bruk under budgetåret 2023. Detta skulle hjälpa jordbrukare som drabbas av ovanligt höga insatskostnader.

Förslag till precisionsodling

Wojciechowski lovade att medlemsländerna i händelse av gasransonering ska få prioritera en fortsatt och oavbruten tillgång till naturgas i sina nationella krisplaner. Tillverkare av gödselmedel ska prioriteras.

Kommissionen vill inrätta ett särskilt marknadsobservatorium för gödselbranschen. Inom ramen för det nya observatoriet samlas data och uppgifter om produktion, användning, priser och handel med gödsel.

Tillsammans med medlemsländerna ska kommissionen utveckla medel och insatsmöjligheter för hantering av näringsämnen. EU ska bland annat prioritera precisionsodling, ekologiskt jordbruk och användning av baljväxter i växelbruk.

Kommissionen uppmanar medlemsländerna att gräva fram intressanta idéer och höja prioriteringen för åtgärder som optimerar jordbruket. De kan senare integreras i ländernas strategiska CAP-planer.

Medlemsländerna borde stärka sina insatser för att ersätta mineralgödsel med organiska gödselmedel, som minskar EU:s beroendet av gas och sänker koldioxidavtrycket. Gödsel av återvunnet avfall noteras av kommissionen som ett intressant alternativ.

Kommissionen ska nästa år anta en handlingsplan för integrerad hantering av näringsämnen. Dessutom borde medlemsländerna stöda investeringar i förnybar vätgas och biometan för produktion av ammoniak.

Besvikna bönder

De första kommentarerna till kommissionens recept är förhållandevis dämpade. Mestadels går kommissionen ut med vaga formuleringar som inte säger särskilt mycket. EU:s bondeorganisationer Copa och Cogeca reagerar med ett förbluffat ”vaddå?”.

Copa-Cogeca skriver: Inför krisen på gödselmarknaden publicerade EU-kommissionen i dag ett efterlängtat meddelande. Dokumentet kompletterar tidigare meddelanden som redan har behandlat gödselmedel.

Hos Copa och Cogeca är besvikelsen lika stor som förväntningarna. Kommissionen levererar inga nya svar på problem som de europeiska jordbrukarna kämpar med. Så långt Copa-Cogeca i ett pressmeddelande.

Den tyska producentorganisationen DBV reagerar lika syrligt: Målen är korrekta men medlen och åtgärderna är felaktiga, kritiserar bondebasen Joachim Rukwied.