Jordbruk EU

EU-kommitté kritiserar
lagstiftning om genteknik

Den europeiska lagstiftningsprocessen för nya gentekniska processer drar sannolikt längre ut på tiden är väntat. Enligt nyhetsportalen Arc2020 kan besluten möjligen inledas först efter EU-valet våren 2024.

Den ansvariga EU-kommittén för regulatorisk granskning, Regulatory Scrutiny Board, anklagar EU-kommissionen för att inte ha undersökt och utvärderat processen på ett adekvat sätt.

Kommittén efterlyser utredningar om genteknikens påverkan av konsumenternas förtroende för den ekologiska sektorn. Dessutom saknas en översikt över kostnaderna och fördelarna med de nya reglerna.

Arc2020 hänvisar till information från branschtjänsten Agrafacts från början av april. Enligt detta borde kommissionens generaldirektorat för hälsa revidera sitt utkast och lägga fram det för utskottet igen.

Dessutom är de berörda avdelningarna inom EU-kommissionen ännu inte överens om regleringsplanerna för de nya processerna. Det handlar om generaldirektoraten för hälsa, jordbruk och miljö.

Det finns uppenbarligen fortfarande problem med samordningen, säger den tyska professorn och experten på livsmedelsrätt, Kai Purnhagen, till informationstjänsten för genteknik. Advokaten har utmärkta kopplingar till Bryssel.

Enligt Purnhagen har EU-kommissionens presentation av förslaget till förordning, som ursprungligen var planerat till den 7 juni, skjutits upp på obestämd tid. Ämnet finns dock fortfarande på dagordningen för detta möte i EU-kommissionen.

Det tyska miljöministeriet utgår däremot från att kommissionen som planerat kommer att lägga fram sitt förslag till förordning i juni. Enligt minister Steffi Lemke har kommissionen inte officiellt antytt om några förseningar.

Enligt ministeriet överväger EU-kommissionen att undanta vissa odlingssorter från tillämpliga genteknikregler. Detta skulle gälla växter som också kan uppstå naturligt eller genom konventionell förädling.

Flera organisationer som kritiserar genteknik har varnat för ett sådant tillvägagångssätt i flera år. Det kan leda till okontrollerad introduktion av genetiskt modifierade växter med risker för människor och miljö, varnar institutet Testbiotech i München.

Likaså ökar riskerna inom avel, jordbruk och livsmedelsindustrin. En obligatorisk riskbedömning är nödvändig. Den bristfälliga europeiska lagstiftningsprocessen måste kompletteras och det kräver tid.

Läs också: EU lanserar snart paket om genteknik