Jordbruk EU Globalt Marknad

EU-importen av GMO-soja betecknas som dubbelmoral

EU importerar genmodifierad soja från USA för att dämpa tvisterna i den internationella handeln och fylla på det egna underskottet av foder. Men kommissionen bedriver dubbelmoral då EU samtidigt skärper de egna reglerna för gentekniken, hävdar kritiker.

Det är intressant att uttryckligen EU bistår de amerikanska sojaodlarna i deras nöd, skriver den GMO-specialiserade nätplattformen Transgen. Enligt Transgen definierar EU genmodifiering med olika mått.

Det väckte en hel del uppseende då EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker och USA-presidenten Donald Trump i slutet av juli enades om att EU ska köpa mer soja från USA. Avtalet avvärjde en eskalation i handelstvisten mellan EU och USA.

Transgens grundare Gerd Spelsberg påpekar att Juncker och Trump enades om sojaavtalet samma dag som EU-domstolen fällde sitt avgörande om gensaxen. Enligt domstolen måste de nya växtförädlingsmetoderna klassas som GMO.

Spelsberg finner det märkligt att produkter som härstammar från djur som utfodras med GMO-soja inte måste deklareras. Ägg och kött från gårdarna kan marknadsföras utan specialvillkor medan gensaxen inte tillåts utan hårda villkor.

Billig GMO-soja övertygade EU

I flera europeiska länder har boskapsproducenterna minskat användningen av sojamjöl från Syd- och Nordamerika till förmån för inhemskt rapsmjöl. En viktig anledning är konsumenternas krav på genteknikfri produktion.

Många stora mejerier och handelskedjor, särskilt i Tyskland och Frankrike, lovar sina kunder en produkt som framställs utan genteknik. Detta kan bara garanteras om boskapen får foder som har producerats i EU.

Efter sommarens missväxt är har det blivit ont om rapsmjöl. Torkan har också slagit hårt mot produktionen av fodermajs och grönfoder. EU behöver mer importerad soja för att klarar försörjningen.

Hittills har EU köpt sin importerade soja från Brasilien, Argentina och USA. Brasilien är det enda landet som ännu producerar genteknikfri soja i begränsade mängder för EU:s räkning.

För de amerikanska sojaproducenterna har Kina varit den med avstånd viktigaste exportmarknaden. Handelskriget mellan USA och Kina har plötsligt ändrat situationen på de internationella sojamarknaderna.

Kineserna svarade på EU:s ståltullar med en 25-procentig tull på USA-soja. Kina annullerade tidigare beställningar och vägrade att ta emot fartyg lastade med USA-soja. Det blev en katastrof för leverantörerna.

Trumf på hand för EU-kommissionen

Denna höst väntar USA en rekordskörd av soja. Sojapriset har sjunkit med en femtedel och USA blir inte av med sin produktion. Kinas plötsliga importstopp blev en katastrofal överraskning för sojaodlarna i den amerikanska mellanvästern.

Då Trump och Juncker träffades i slutet av juli, hade Juncker en trumf att slå på bordet. Han lovade Trump att köpa mer av den billiga USA-sojan för att undvika en eskalation i handelstvisten. Det budet kunde Trump inte motstå.

EU har tydligen inget problem med GMO-soja, fastän uppskattningsvis 80 procent av den importerade fodersojan är gentekniskt förändrad. Det finns inga regler som föreskriver märkning av produkter från djur som har ätit GMO-foder, noterar Transgen.

Mot den bakgrunden är det rena dubbelmoralen av EU-domstolen att klassificera gensaxen som klassisk GMO med alla sina restriktioner. I USA råder obegränsad frihet att utveckla tekniken men det intresserar inte EU, kritiserar Spelsberg.