Acheta Domesticus Adultes Weibchen
Hussyrsan Acheta domesticus är trygg att äta, hävdar EU-kommissionen. Smaklig måltid! FOTO: Wikipedia
Jordbruk EU

EU godkänner insekter som mat

Insekter räknas som nya livsmedel som måste godkännas innan de släpps ut på marknaden. EU-kommissionen har redan hunnit godkänna fyra insektarter. De är mjölmask, europeisk vandringsgräshoppa, hussyrsa och buffalolarv.

Insekter är en trendig form av delikatess, föreställer sig åtminstone EU-kommissionen. Hussyrsan får fritt tillredas i fördomsfria EU-hushåll sedan förra veckan. En ny lag trädde i kraft som tillåter att bestämda insekter kan frysas in, torkas eller användas som pulver.

EU:s genomförandeförordning undertecknades officiellt av kommissionens ordförande Ursula von der Leyen. Därmed är det fritt fram för det vietnamesiska företaget Cricket One Co. Ltd att distribuera och saluföra nyheten inom EU-området.

Långsamt ökar EU-konsumentens valmöjligheter när det gäller ätbara insekter. På EU:s positivlista återfinns fyra godkända insektarter. De är mjölmask, europeisk vandringsgräshoppa, hussyrsa och buffalolarven Alphitobius diaperinus.

Flera ansökningar ligger redan i Bryssel

Alla fyra insektsarter är godkända i EU med så kallat uppgiftsskydd. Det innebär en viss ensamrätt för ifrågavarande företag, som har rätt att sälja exakt den form av livsmedel med insekter som de har anmält och fått godkända.

Enligt EU-kommissionen ligger åtta andra ansökningar på kommissionens bord, i väntan på godkännande som livsmedel. Varje företag som vill sälja insekter som livsmedel, måste lämna in en separat ansökan för varje art som lanseras på marknaden.

Än så länge har det inte varit någon större trängsel i kön. Bara ett fåtal aspiranter knackar på dörrarna hos kommissionen i Bryssel. Men besöken väntas tätna med tiden, förutsatt att EU-konsumenterna lär sig att acceptera den exotiska maten.

Insekterna innehåller mycket protein men förbrukar trots detta bara ett minimum av resurser, påpekar insekternas lobbygrupper. I många länder är insekter ett vanligt livsmedel som låter sig produceras och tillredas med små resurser.

På grund av sitt höga proteininnehåll räknas insekter som en framtida kost och ett möjligt alternativ eller komplement till kött och fisk. De är rika på omega 3 och 6 fettsyror, spårämnen och mineraler som magnesium och fosfor.

Vissa gräshoppor uppges innehålla dubbelt mer protein än nötkött eller kyckling. Som proteinkälla överträffar insekter till och med nötter, baljväxter och spannmål. Produktionen sparar resurser, då insekter sparar plats och orsakar färre utsläpp av växthusgaser.

Inga tecken på allergier

I sitt vetenskapliga yttrande konstaterar EU:s livsmedelsmyndighet Efsa att delvis avfettat pulver av hussyrsa (Acheta domesticus) är tryggt att använda under föreslagna villkor och halter. Pulvret får därför släppas ut på marknaden.

Pulvret från hussyrsa fyller EU-kraven för lansering på marknaden när det används i matbröd och portionsbröd av flerkorn, kex och brödpinnar, müslistänger, torkade bakmixar, pizza och pastabaserade produkter samt andra jämförbara livsmedel.

Eftersom hussyrsa möjligen kan innehålla potentiellt allergiframkallande proteiner, framhåller livsmedelsmyndigheten i sitt yttrande att konsumtion av detta nya livsmedel kan orsaka sensibilisering mot proteiner från pulvret.

För närvarande genomför kommissionen undersökningar med avseende på allergiframkallande egenskaper. Hittills har emellertid inga slutsatser kunnat dras, som skulle koppla konsumtionen till allergier.