Jordbruk EU

EU-gårdar måste förstöra
GMO-förorenat rapsutsäde

Ett parti rapsutsäde som har förorenats av GMO-sorten GT73 har ställt till problem för jordbrukare i åtminstone Frankrike, Tyskland, Tjeckien och Rumänien. Producenterna måste förstöra utsädet och plöja upp sina höstsådda åkrar.

Uppenbarligen har ett parti gentekniskt förorenat rapsutsäde av misstag hamnat ut på marknaden i Frankrike. Det handlar om försvinnande små halter av GMO-sorten GT73, som är tillåten i EU som livs- och fodermedel.

GT73 får däremot inte odlas i EU och därför ställer det förorenade partiet till bekymmer för jordbrukare som har köpt utsäde utan vetskap om inblandningen. Föroreningen uppges vara mindre än 0,1 procent men EU kräver nolltolerans.

Den 12 november gick EU-kommissionen ut med en varning till medlemsländerna om att små mängder genmodifierat utsäde hade påträffats i samband med en kontroll av rapsutsäde i Frankrike. Då hade utsädet delvis redan använts.

En vecka senare anmälde de franska myndigheterna att spår av GT73 hade påträffats i ett parti raps från Argentina. Rapsen hade använts som utgångsmaterial för det förorenade utsädespartiet.

Kort därefter rapporterade den tyska delstaten Sachsen-Anhalt om GT73-föroreningar av ett parti utsäde som hade distribuerats i Tyskland. Sju andra gårdar i västra Tyskland hade också fått utsädet och hann redan så ut det på sina åkrar.

Kritik mot Frankrike

Allt som allt har GMO-rapsen levererats till odlingar i tio tyska delstater. Myndigheterna kritiserar den långsamma reaktionen i Frankrike, som resulterade i att varningar till grannländerna gick ut alltför sent. Odlarna hade redan hunnit genomföra höstsådden.

Den tyska myndigheten för konsumentskydd och matsäkerhet BVL uppger i ett pressmeddelande att samtliga partier på marknaden har identifierats och kontrollerats. I ett parti påträffades upp till 0,1 procent GT73.

Enligt BVL hade ifrågavarande utsäde också levererats till Tjeckien och Rumänien. De drabbade bönderna måste plöja upp sina åkrar och lämna in en skriftlig bekräftelse till myndigheterna, som dessutom kan beordra eftergranskningar på ort och ställe.

Gårdar som har köpt utsädet kan stämma sina leverantörer och kräva skadestånd för leverans av felaktig vara. Ifrågavarande handelsföretag kan i sin tur kräva ersättning av utsädets tillverkare. Samtliga partier som ännu befinner sig i lager har spärrats.

EU understryker att inga hälsorisker utgår från rapsen. GT73 får saluföras i EU som livs- och fodermedel men får inte användas som utsäde. I flera tredjeländer som Kanada, USA, Australien och Japan får sorten sedan länge odlas fritt.