Lpx 124609
Mer USA-kött ska importeras till EU i utbyte mot bättre handelsförbindelser.
Jordbruk EU Globalt Marknad

EU försöker blidka Trump med större kvot för nötkött

EU-kommissionen planerar en ökad import av nötkött från USA. I dag har EU en årlig importkvot för 45.000 ton hormonfritt nötkött från USA, tillsammans med Brasilien och en rad andra länder. Nu ska USA:s andel av den tullfria kvoten höjas.

EU-kommissionens initiativ har förorsakat en hel del förvåning. I ett pressmeddelande medger kommissionen att EU försöker lindra spänningen i den aktuella handelstvisten med USA genom att öka USA-importen på konkurrentländernas bekostnad.

Den nuvarande kvoten för nötkött har anor från 2009. Kvoten inrättades som en kompromiss i kölvattnet efter hormontvisten med USA och Kanada. Frågan bollades av och an i många år via otaliga klagomål i WTO:s skiljepanel.

USA vill återta rollen som exportör

I gengäld avvecklade USA och Kanada de strafftullar som länderna tidigare hade satt på olika importprodukter från EU, som ett motdrag till EU:s importförbud av hormonkött. Länderna inrättade också slaktlinjer för nöt som inte behandlades med tillväxthormoner.

Under senare år har en växande del av importkvoten för hormonfritt kött övergått till Argentina, Brasilien, Uruguay och Australien medan USA har fått svårare att hävda sig i konkurrensen.

USA:s ställning som minoritetsexportör av nötkött i de transatlantiska handelsförbindelserna med EU har länge varit en underliggande orsak till missnöje inom USA:s köttsektor.

Obama-administrationen hotade så sent som 2016 att återinföra de gamla sanktionerna från 1999. Under Trump-administrationen har pressen på EU igen skärpts med hot om tullar på stål, aluminium och bilar från EU.

Problemet togs upp i slutet av juli då kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker förhandlade med president Donald Trump om import av mer soja från USA. Därmed lyckades kommissionen åtminstone tillfälligt avvärja ståltullarna.

Enligt avtalet höjer EU sin import av soja från USA på bekostnad av de andra exportörerna Brasilien och Argentina. Importen som helhet ökade inte. Nu försöker kommissionen med en tullfri import av transatlantiskt nötkött för att avvärja USA-tullar på europeiska bilar.

Nötkött mot tullfria EU-bilar

För ändamålet begär kommissionen ett förhandlingsmandat av medlemsländerna som ska ge rätten att tilldela USA en större del av den tullfria kvoten på 45.000 ton nötkött. Då slipper USA att konkurrera med de övriga exportländerna.

Kommissionen understryker att importkvoten i sin helhet förblir oförändrad. En hake är att förändringen skulle belasta Argentina, Brasilien, Uruguay och Australien. WTO-avtalet förutsätter att parterna ger sitt samtycke.

För president Trump vore affären en ny seger att skryta med för USA:s köttproducenter. I EU:s producentkretsar ökar misstankarna att nötköttet kan bli ett vapen i nästa handelskonflikt. EU försöker med alla medel röja USA-hotet om tullar på europeiska bilar.

Agrarkommissionär Phil Hogan försökte på måndagen lugna producenterna. Han försäkrade att planen i första hand är avsedd att skruva ner de transatlantiska spänningarna. Målet är en tillfredsställande lösning i enlighet med WTO-reglerna.

Enligt Hogan tummar kommissionen inte på EU:s höga standarder för matsäkerheten. EU:s medlemsländer ska ta ställning till förhandlingsmandatet på stats- och regeringschefernas toppmöte i oktober.