Jordbruk EU Marknad

EU-förskott mot torka – men inga ersättningar

Producenterna i EU kan inte räkna men kompensationer för skördebortfall till följd av den svåra torkan. I stället beviljar kommissionen högre förskottsbetalningar och lättnader för ekologiska fokusområden.

På ministermötet togs frågan upp av Polen, som i likhet med många andra medlemsländer lider av en extrem torka som hotar grödor och boskap. Också Sverige och Slovakien betonade problemen med torkan, som plågar nästan hela den europeiska kontinenten.

Agrarkommissionär Phil Hogan sade att kommissionen är medveten om problemet. Han medgav att många jordbrukare har hamnat i en svår situation men betonade att de slutliga konsekvenserna ännu är svåra att uppskatta.

Kompensationer ur EU-kassan är inte aktuella, klargjorde Hogan och hänvisade till den knappa jordbruksbudgeten. Bryssel saknar ekonomiska resurser att betala ersättningar till jordbruket för skador till följd av torkan.

Det betyder i praktiken att krisfonderna förblir orörda. Hogan hänvisar till den ansträngda budgeten. Medlemsländerna kan ändå finansiera egna stödåtgärder ur den egna statsbudgeten.

Varje medlemsland kan hjälpa nödlidande jordbrukare med snabba stöd. I praktiken får den nationella regeringen betala stöd som motsvarar 80 procent av skadorna i förhållande till motsvarande fjolårsresultat.

EU-kommissionens egna verktyg är begränsade till åtgärder som stärker producenternas likviditet. Medlemsländerna får bevilja förskottsbetalningar ur båda CAP-pelarna för att exempelvis finansiera inköp av foder.

Därmed kan upp till 70 procent av de årliga direktstöden och 80 procent av utbetalningarna i den andra pelaren tidigareläggas. Detta ska förbättra producenternas ekonomiska situation.

Kommissionen vill också lätta på reglerna för ekologiska fokusområden. Bland annat tillåts skörd på trädesåkrar för att förbättra fodersituationen. Beslutet ska fattas i slutet av juli och kommer att gälla retroaktivt.

Kommissionen utreder dessutom möjligheten att höja gränsen för de så kallade de-minimis-stöden för bagatellskador. I dag gäller en övre gräns på 7.500 euro för en treårsperiod utan att stödet klassas som konkurrensvidrigt.