Jordbruk EU Marknad

EU-exporten av mjölk
rasade under fjolåret

Exporten av mejeriprodukter från EU minskade kraftigt förra året. Under de första elva månaderna minskade exporten till världsmarknaden kraftigt i samtliga viktiga produktkategorier från EU-27 till tredjeländer utom Storbritannien.

Mest minskade exporten av smör och mjölkpulver, uppger den tyska marknadscentralen för mejeriprodukter ZMB. Exporten av skummjölkspulver minskade med 12,3 procent, vasslepulver med 9,0 procent och helmjölkspulver med 19,4 procent.

Exporten av kondensmjölk minskade med 14,9 procent, medan exporten av smör och smörolja tappade 10,2 procent. Ostexporten minskade i genomsnitt med 3,5 procent. Den viktigaste exportmarknaden för ost, USA, förlorade 2 procent.

EU:s näststörsta exportmarknad för ost var Japan, där försäljningen ökade med 2 procent. Mest ökade försäljningen i Sydkorea, med hela 17 procent. Mer ost såldes också till Saudiarabien och Libyen medan marknaderna i Ukraina och Kina krympte.

Exporten av skummjölkspulver minskade likaså. Exporten till Algeriet minskade med 24 procent medan leveranserna till Kina backade med 36 procent. Exporten till Indonesien drabbades likaså hårt med ett minus på 32 procent.

Ett av undantagen i fjolårets exportstatistik var Oman, som avancerade till viktigaste importör av helmjölkspulver med en ökning med 29 procent. Motsvarande import till Kina minskade med 4 procent.

Kina har emellertid förblivit en av de viktigaste exportmarknaderna för EU-27. Bland tredjeländer (exklusive Storbritannien) bibehöll Kina en andraplats som importör av smör, skummjölkspulver, helmjölkspulver och vasslepulver.

Exporten till Kina föll trots detta kraftigt, jämfört med exporten under tidigare år. EU-leveranserna av skummjölkspulver till Kina minskade under fjolåret med 36 procent medan smörexporten minskade med 32 procent.