Lpx 00154189
Insatsen av djurantibiotika har nästan halverats i EU de senaste tio åren. Bönder och veterinärer undviker onödig medicinering. FOTO: Landpixel
Tema

EU-bönderna har blivit
försiktigare med antibiotika

Den europeiska försäljningen av antibiotika för boskap har minskat kännbart under de senaste tio åren. Enligt läkemedelsmyndigheten EMA har insatsen av djurantibiotika nästan halverats de senaste tio åren.

EMA:s Esvac-rapport om användningen av antibiotika inom den europeiska djurmedicinen har offentliggjorts årligen sedan 2011. Rapporten åskådliggör de mängder antibiotika som används för att kurera boskap i de europeiska länderna.

Tio år senare konstaterar EMA att situationen har förbättrats markant i Europa som helhet. Sedan 2011 har användningen minskat med 47 procent, till den lägsta nivån sedan statistik började samlas. Det framgår av årets rapport som baserar sig på läget 2021.

Kampanjerna visar nu resultat

De positiva resultaten återspeglar veterinärernas, böndernas och läkemedelsindustrins ansträngningar för att minimera användningen, framhåller Ivo Claassen som leder EMA-enheten för veterinärmedicin.

Claassen konstaterar att EU:s kampanjer mot överdrivna insatser av antibiotika tydligen har haft effekt. Både EU och enskilda medlemsländer har arrangerat talrika kampanjer för att främja en måttligare användning av antibiotika hos boskap.

Resultatet stöder målsättningarna i EU-kommissionens Farm to Fork-strategi, som syftar till att halvera användningen av antibiotika hos boskap och i vattenbruk fram till 2030. Den färskaste rapporten tyder på en oväntat snabb trendvändning.

Norden visar vägen

Årets rapport noterar fortfarande stora skillnader mellan de europeiska länderna. De nordiska länderna har sedan 2011 konsekvent toppat förteckningen över länder där antibiotika i första hand används för att förebygga risken för djursjukdomar.

För att förbrukningen av antibiotika under olika år ska vara jämförbar, ställer EMA försäljningen av antibiotika i proportion till antalet djur. För ändamålet har en populationskorrigerande enhet utarbetats (population correction unit, PCU).

I årets Esvac-rapport ligger de nordiska länderna ånyo i täten bland länder med den minsta förbrukningen. Efter Island och Norge följer Sverige och Finland med låga koefficienter för försäljning av antibiotika i förhållande till den nationella djurpopulationen.

Norge noterar den lägsta koefficienten med 2,5 mg/PCU före Island med 3,6 mg/PCU. För Sverige har EMA beräknat värdet 10,9 mg/PCU medan Finland ligger något högre med 17,0 mg/PCU. Danmark måste ännu nöja sig med värdet 33,4 mg/PCU.

De baltiska länderna Lettland och Litauen noterar 20 mg/PCU, respektive 25 mg/PCU, medan Estland hamnar något lägre i tabellen med 46,6 mg/PCU. EES-landet Storbritannien har sänkt konsumtionen betydligt, till värdet 28,3 mg/PCU.

Plats för skärpning

Trots den glädjande trenden, återstår flera europeiska länder som fortfarande borde skärpa sin politik mot antibiotikaresistens. Cypern hamnar på jumboplatsen med 296,5 mg/PCU före Polen med 175,5 mg/PCU.

Övriga länder med plats för stark uppryckning är Italien (173,5 mg/PCU), Ungern (155,6 mg/PCU, Spanien (157,2 mg/PCU) och Portugal med 149,9 mg/PCU). Trots dessa undantag är EU-veterinärerna i stort sett nöjda med den positiva utvecklingen.

Enligt en ny förordning kommer rapporteringen av data om försäljning och användning av antimikrobiella preparat hos djur snarast att förankras i medlemsländernas lagstiftning. De nya reglerna ska gälla från och med 2023.