53502593724 8D46Be23C2 O
Böndernas demonstration i Bryssel blev en uppseendeväckande historia. FOTO: EPP Group/Flickr
Jordbruk EU

EU-bönder blockerade
parlamentet i Bryssel

Bönder från olika håll i Europa drog senaste vecka in till Bryssel med sina traktorer för att ventilera missnöje mot den europeiska jordbrukspolitiken. Det gick livat till framför EU-parlamentet där gator spärrades och barrikader antändes.

Enligt nyhetsbyråerna rullade omkring 1.300 traktorer in längs gatorna. Spektakulära scener utspelade sig, då demonstranter sköt raketer och stack europallar i brand. Någon hade också tömt ut dynga och satt eld på gamla däck.

Redan på tisdagen startade aktiviteterna framför det avspärrade området framför EU-parlamentet. Följande dag kulminerade läget. Svarta rökmoln steg upp från området och smällar av explosioner hördes.

Polisen hade enligt uppgift spärrat av parlamentet med taggtråd. Demonstranterna efterlyste mindre byråkrati och högre subventioner. Flera plakat krävde ett stopp för det planerade frihandelsavtalet med Mercosur mellan EU och Sydamerika.

De flesta traktorburna demonstranter kom till Bryssel från olika håll i relativ närhet till huvudstaden, men de mest angelägna besökarna hade tillryggalagt långa avstånd per traktor. De långväga gästerna kom körande ända från Frankrike och Tyskland.

53502721665 715Eefc8D0 O
De långväga gästerna kom körande ända från Frankrike och Tyskland. FOTO: EPP Group/Flickr

Traktorer störde flygpassagerare

De tyska bönderna fortsatte sina protester för den andra veckan i följd genom att störa trafiken till och från Tysklands viktigaste flygfält i Frankfurt. Arrangörerna hade räknat med 2.000 traktorer, men bara 400 ekipage deltog slutligen i aktionen.

Traktorerna ställde sig i led, för att därefter köra efter varandra längs en rutt kring själva flygfältet och dess banor. Flygpassagerarna hade redan på förhand uppmanats att komma till flygfältet i god tid för att inte missa flyget.

Ett par viktiga trafikleder kring flygplatsen måste tillfälligt i samband med aktionen i den tidiga morgonen. Arrangörerna framhåller ändå att infarterna till terminalerna inte spärrades av i något skede under aktionen.

Demonstranterna hade med avsikt valt flyget som mål för sin protest. De drar paralleller mellan flygtrafiken och jordbruket. Flyget använder skattefritt bränsle medan bönderna måste skatta för sin diesel. Det är orättvist och förvränger konkurrensen.

EU-chefen vill lugna ned läget

De senaste veckorna har varit oroliga i flera av EU:s medlemsländer. Strejker och protester har avlöst varandra på alla håll och kanter i EU. Bönder protesterar i bland annat Tyskland, Frankrike, Belgien, Grekland, Italien, Polen, Litauen och Rumänien.

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen har reagerat på situationen. I samband med avslutningen av ett EU-toppmöte i Bryssel ställde hon nya åtgärder i utsikt som ska bidra till att minska byråkratin.

Von der Leyen hänvisade i sammanhanget till kommissionens strävanden till en ”strategisk dialog” för diskussioner mellan kommissionen, bonde- och miljöorganisationer samt livsmedelsindustrin.

Von der Leyen hoppas på resultaten som kan flyta in i nästa CAP-reform, som enligt planerna ska genomföras 2028. Böndernas legitima intressen ska också beaktas i samband med förhandlingarna om Mercosuravtalet.