Jordbruk EU Globalt Marknad

EU bjuder ut mer skummjölkspulver

EU-kommissionen sätter press på utförsäljningen av skummjölkspulver ur interventionslagren. Från och med augusti månad arrangeras två anbudsomgångar per månad. Hittills har anbuden behandlats en gång per månad.

Därmed hoppas kommissionen på en raskare tömning av interventionslagren för skummjölkspulver. Fortfarande befinner sig omkring 305.000 ton skummjölkspulver i de offentliga lagren.

I april, maj och juni 2018 kunde EU avyttra större mängder av varan än tidigare. Mängderna skummjölkspulver varierade per gång mellan 23.000 ton och 42.000 ton. Sedan början av året har 102.000 ton skummjölkspulver sålts ur interventionen.

Den senaste anbudsrundan i medlet av juli blev inte lika lyckad. Då bjöd kommissionen ut en mängd på 27.768 ton skummjölkspulver, men köparna var inte villiga att betala ett tillräckligt högt pris.

Anbuden varierade mellan 95,80 euro per ton och 120,00 euro per ton. Kommissionen slog fast ett lägsta försäljningspris på 112,50 euro per ton. Därmed kunde bara 2.408 ton säljas.

Detta är den minsta volymen sedan januari. Ändå ansåg några medlemsländer i EU-kommittén att priset var för lågt. Kommittén konstaterade samtidigt att inga anbud för uppköp av skummjölkspulver till lagren har kommit in.

Medelnoteringen för skummjölkspulver i EU låg enligt EU-kommissionen på i medeltal 143 euro per kg ännu i början av året. Fram till april sjönk noteringen kontinuerligt till 132 euro. Därefter vände trenden uppåt och steg till 154 euro per 100 kg.

I medlet av juni låg priset på 149 euro, vilket är 18 procent lägre än motsvarande fjolårspris. Interventionspriset för skummjölkspulver är för närvarande 169,80 euro per 100 kg.

På världsmarknaden är priset på skummjölkspulver från EU just nu kännbart lägre, jämfört med priset i Oceanien. USA-noteringen är också lägre på grund av stora lager i Amerika. I juli steg noteringarna med omkring två procent i både Oceanien och USA.