Lpx 00140946
Tillståndet för glyfosat hänger igen fast i EU-byråkratin. EU-kommissionen försöker avgöra frågan snarast. FOTO: Landpixel
Jordbruk EU

EU-beslutet om glyfosat
hänger fortfarande i luften

En grupp EU-länder har blockerat en begäran av livsmedelsmyndigheten Efsa att förlänga tillståndet för glyfosat med ett år fram till 2023. Förslaget förhindrades av några tunga medlemsländer. Av allt att döma returneras ärendet till EU-kommissionen.

EU-tillståndet för glyfosat löper ut i i december detta år, men det råder som vanligt delade meningar om substansens eventuella skadlighet för människor och natur. Experterna försäkrar att ämnet är tryggt, men några medlemsländer är misstrogna.

Tiden är knapp och fristen löper ut den 15 december detta år, om ingen förlängning kommer till stånd. Den europeiska unionen borde fatta ett beslut för eller emot glyfosat före det. Men situationen är lika låst som tidigare.

Efsa påpekar att stora mängder information som är relevant för utvärderingen av glyfosat fortfarande strömmar in. Följaktligen borde experterna beviljas förlängd tid för att hinna gå igenom alla texter och analysera innehållet.

Den avgörande frågan gäller som tidigare eventuella cancerrisker i samband med glyfosat. Sorteringen och utvärderingarna av materialet jämte ett slutligt ställningstagande dröjer sannolikt till juli 2023, heter det från Efsa.

Enligt Efsa fyller de färskaste kommentarerna cirka 3.000 sidor. Kommentarerna behandlas för närvarande av Efsa och de rapporterande medlemsländerna Frankrike, Nederländerna, Sverige och Ungern. Därefter borde rapporten kompletteras.

Länderna är splittrade

EU-kommissionen har därför föreslagit för medlemsländerna att deadline för glyfosat i konsekvensens namn borde skjutas fram med ett år. Förslaget saknade emellertid tillräckligt understöd i omröstningen i EU-kommittén senaste vecka.

Under omröstningen i det ständiga utskottet ställde sig en majoritet av medlemsländerna bakom kommissionens förslag. Trots detta räckte stödet inte till för att driva igenom en förlängning av fristen.

Enligt webbtidningen Euractiv avvisades kommissionens förslag av Luxemburg, Malta och Kroatien medan Frankrike, Tyskland och Slovenien lade ned sina röster. Det räckte till för att blockera förslaget.

Beslutet om en eventuell fristförlängning går nu vidare till en appellationskommitté, som tar vid i situationer där en fråga blockeras i utskottet. Om detta inte hjälper, återstår möjligheten att låta kommissionen avgöra frågan.

Eftersom ärendet brådskar, förväntas kommissionen nu skynda på behandlingen. Medlemsländerna är angelägna om att snarast få klarhet om den förestående lagstiftningen för glyfosat i EU.

Tyskland kräver förbud

Kommissionen har formell rätt att ta över frågan till sitt bord och förlänga tillståndet på eget initiativ. I så fall måste kommissionen handla snabbt, eftersom det gällande EU-tillståndet går ut den 15 december.

Det tyska jordbruksministeriet vill i vilket fall som helst förbjuda användningen av glyfosat inom jordbruket från och med januari 2024. Landets gröna jordbruksminister Cem Özdemir beklagar att frågan ännu förhalas inom EU.

I EU-kommittén röstade Tyskland blankt om glyfosat. Özdemir motiverar detta med att den tyska regeringen inte ville blanda sig i diskussionen om ett allmänt EU-tillstånd för glyfosat. Ett förbud har redan införts i den tyska växtskyddsförordningen.

Enligt jordbruksministeriet i Berlin är en stark matsäkerhet enbart möjlig genom att bevara biologisk mångfald, en intakt miljö och värnandet av klimatskyddet. Enligt den tyska regeringen eftersträvar Tyskland en matproduktion som bygger på hållbart jordbruk.