Djurskydd Eu
Lyckliga och glada kor mår bra på bete. EU-normerna för djurskyddet hör till de strängaste i världen, men EU-kommissionen jobbar för ännu bättre förhållanden. ARKIVFOTO
Jordbruk EU

EU-befolkningen värnar
om ett effektivt djurskydd

Djurskyddet är ett viktigt tema för européerna, framgår det av en färsk undersökning som har publicerats av EU-kommissionen. Mer än 80 procent av de tillfrågade personerna efterlyser ett bättre djurskydd för produktionsboskap.

Kommissionen har arbetat för ett effektivare djurskydd i mer än 40 år. Nya åtgärder har successivt förbättrat förhållandena för boskapen. De lagstadgade EU-normerna för djurskyddet hör till de strängaste i världen.

Kommissionens rundfråga bekräftar att djurskyddet är mycket viktigt för befolkningen i hela EU. En bred majoritet av européerna (84 procent) anser att produktionsdjuren borde skyddas bättre än hittills i respektive medlemsländer.

En annan kontroversiell fråga med parallell anknytning till djurhållningen gäller djurtransporterna. Ett nästan lika bred majoritet (83 procent) efterlyser kortare transporttider för boskap.

Nästan tre fjärdedelar av de tillfrågade personerna (74 procent) efterlyser ett bättre skydd för sällskapsdjur i deras respektive hemländer.

Omkring en fjärdedel (26 procent) skulle vara beredda att betala upp till 5 procent högre priser för djurvänliga livsmedel.

Efterlyser strängare etik

Mer än 90 procent av européerna anser att praxis inom lantbruks- och djurskötsel bör uppfylla grundläggande etiska krav. Det anses vara viktigt att boskapen förfogar över tillräckligt stort utrymme samt mat och vatten.

Därutöver efterlyser européerna utrymmen och förhållanden som är anpassade till boskapens behov. Det kan till exempel gälla tillgång till lämpliga underlag och hö. Djuren borde ständigt få professionell skötsel.

Resultaten av undersökningen visar också att européerna oroar sig för djurens välbefinnande i slakterier. Tre fjärdedelar av de tillfrågade betecknar det som oacceptabelt att avliva nykläckta tuppkycklingar.

En betydande majoritet stöder ett förbud mot att stympa eller avlägsna kroppsdelar hos djur, såsom svansar, öron och näbbar, förutsatt att detta inte är absolut nödvändigt. I så fall måste ingreppen genomföras under bedövning.

Över hälften (57 procent) anser att pälsdjursuppfödning borde förbjudas i EU. En knapp tredjedel (32 procent av de tillfrågade) anser att pälsdjursfarmning endast borde tillåtas under förbättrade djurskyddsvillkor.

Beträffande importen av livsmedel från länder utanför EU anser mer än åtta av tio européer (84 procent) att nuvarande djurskyddspraxis måste förändras. EU:s djurskyddsregler ska följas noga och livsmedlen bör märkas enligt normerna.

Intervjuerna utfördes i mars 2023, i ett skede då livsmedelspriserna redan hade stigit kraftigt på grund av inflationen. Trots detta uppgav 60 procent av de tillfrågade att de är villiga att betala mer för produkter från djurvänliga lantbrukssystem.

EU ska slopa djurhållning i bur

Den aktuella undersökningen genomfördes mellan den 2 och 26 mars 2023. Totalt intervjuades 26.376 personer i EU:s samtliga 27 medlemsländer. Urvalet representerade olika sociala och demografiska grupper.

Intervjuerna genomfördes i de tillfrågades bostäder eller som dörr till dörr-intervjuer på ifrågavarande länders officiella språk. I Malta, Tjeckien, Danmark och Finland genomfördes också datorassisterade videointervjuer.

EU-kommissionens från jord till bord-strategi står i centrum för den europeiska gröna given och syftar till att utveckla rättvisa, hälsosamma och miljövänliga livsmedelssystem. Kommissionen vill stärka EU:s djurskyddsnormer som en viktig del av denna strategi.

Förslaget att stärka djurskyddet under transporter är en av lagstiftningens fyra pelare och kommer att läggas fram i december 2023.

Under 2021 gav kommissionen också ett positivt svar på det europeiska medborgarinitiativet ”End the Cage Age”. Initiativet eftersträvar ett förbud mot burhållning av flera djurarter inom den intensiva jordbruksproduktionen.

Kommissionen ska ännu detta år lägga fram ett lagförslag om att fasa ut och på sikt förbjuda burhållning av alla djur som nämns i initiativet.