Jordbruk EU

EU backar om förbud
mot växtskyddsmedel

EU-kommissionen drar tillbaka sina planer på ett totalförbud mot användningen av växtskyddsmedel i så kallade känsliga områden. Den ansvariga kommissionären Stella Kyriakides har återtagit förslaget.

Förslaget till ny växtskyddsförordning har mötts med storm i medlemsländerna. Enligt förslaget borde användningen av bekämpningsmedel halveras fram till 2030. Dessutom föreslår kommissionen ett totalförbud för växtskydd i så kallade känsliga områden.

Därmed skulle växtskyddsmedel bannlysas i områden som är skyddade enligt Natura 2000 och ekologiskt känsliga områden som borde bevaras för att för att skydda hotade växter, djur och övriga ömtåliga organismer.

Frågan diskuterades senaste vecka i EU-parlamentets jordbruksutskott och där var motståndet kompakt. Hälsokommissionär Stella Kyriakides visade beredskap att kompromissa i vissa punkter men utskottet var inte tillfreds.

EU-parlamentarikern Herbert Dorfmann, som är jordbrukspolitisk talesman för EPP-gruppen, framhöll att kommissionen misstar sig. De föreslagna kompromisserna från kommissionens sida är otillräckliga.

Kyriakides lät förstå att kommissionen har beredskap att kompromissa om saken. Kommissionen drar tillbaka sina planer och är redo att diskutera målsättningarna för en reducerad användning av växtskydd.

Flera medlemsländer har efterlyst en förnyad och mer omfattande konsekvensanalys av kommissionen men Kyriakides avvisade detta i EU-parlamentet. EU:s jordbruksministrar ska nu diskutera frågan vid sitt följande möte nästa vecka.