Lpx 161723
Det odlas ännu för mycket socker i EU, men kommissionen hoppas att marknaden ska balansera upp sig själv.
Jordbruk EU Globalt Marknad

EU-arbetsgrupp ska granska
problemen inom sockersektorn

Det låga sockerpriset framkallar oro i flera sockerproducerande EU-länder. EU-kommissionen utesluter interventionsåtgärder, men tillsätter en specialarbetsgrupp som ska titta på sockermarknadens problem.

På måndagens rådsmöte i Bryssel varnade flera jordbruksministrar för riskerna med det låga sockerpriset. Italien krävde att kommissionen inför privat lagring av socker för att avlasta marknaden och stärka sockerpriset.

Förslaget understöddes av Rumänien, Belgien, Spanien, Ungern och Slovenien. Tjeckien föreslog till och med direkta stödåtgärder ur EU-budgeten för betodlare som lider av det låga sockerpriset.

Agrarkommissionär Phil Hogan har redan tidigare i flera omgångar avvisat kraven på interventionsåtgärder. Enligt Hogan kommer marknaden att balanseras upp då utbudet av socker börjar minska. Privata lager skulle bara fördröja processen.

Arealen i EU reduceras nästa år

Hogan gick i alla fall med på att sammankalla en specialarbetsgrupp med experter från medlemsländerna. Under tiden ska kommissionen färdigställa sina utredningar om det faktiska läget på marknaden.

Enligt preliminära uppgifter kommer EU detta år att producera 18,7 miljoner ton socker. Det är en minskning med 11 procent från förra året. Sockerlagren torde minska till 2 miljoner ton fram till utgången av december mot 2,7 miljoner ton i slutet av 2017.

Detta tolkar kommissionen som en process där producenterna själva anpassar sig till marknadsläget. Priset på vitsocker nådde sin lägsta punkt i september. Därefter har priset igen börjat stiga.

Det finns dessutom indikationer på att sockerbetsarealen fortsätter att minska nästa år. De stora sockerkoncernerna i Nederländerna, Belgien, Frankrike och Storbritannien har rekommenderat sina odlare att reducera sina sockerbetsarealer.

Kommissionen hänvisar till att EU redan lagrar mer än två miljoner ton socker. En ytterligare privat lagring av socker skulle knappast medföra någon nytta. Också inom sockerbranschen är meningarna delade om effekten av en sådan åtgärd.

Australien går till WTO

Frågan diskuterades nyligen också i EU-parlamentets jordbruksutskott, där kommissionens liberala sockerpolitik fick skarp kritik. EU-parlamentariker från Italien, Frankrike, Portugal och Irland ansåg att sockerreformen har ruinerat marknaden.

Kommissionen betonar att man noga följer utvecklingen på världsmarknaden. Australien har nyligen kopplat in världshandelsorganisationen WTO för att skydda sin sockerproduktion mot dumpingexport från Indien. Möjligen följer Brasilien exemplet.

Enligt Australiens handelsminister Simon Birmingham har Indiens subventioner till landets sockersektor kännbart bidragit till att sänka sockerpriset på världsmarknaden. Indiens politik har påtagligt skadat Australiens sockerproduktion.

Australien är världens tredje största sockerproducent efter Brasilien och Indien. Enligt Birmingham har Australien tidigare varnat Indiens ledare för subventionerna men ingenting har hänt. Han hoppas nu på stöd i WTO från andra sockerproducerande länder.