Obst
EU stöder företag med potential att exportera frukt och grönsaker till fjärran länder med stark tillväxt. FOTO: EU
Jordbruk EU

EU anslår nya stöd
för export av livsmedel

EU-kommissionen kommer nästa år att anslå 186 miljoner euro i stöd till företag som exporterar jordbruksprodukter inom och utanför den europeiska unionen. Programmet prioriterar exporten till regioner med hög tillväxtpotential.

Arbetsprogrammet för nästa år prioriterar finansieringen av uthålliga jordbruksbaserade livsmedel av hög kvalitet. Urvalet av produkter sker utifrån politiska prioriteringar och analyser av den förväntade exporten till nya och framväxande marknader.

Enligt kommissionen genomförs säljfrämjande kampanjer i syfte att öppna nya marknader för EU:s producenter och livsmedelsindustrin som helhet. Parallellt ska den nuvarande verksamheten tryggas.

EU försöker dessutom öka den hållbara produktionen och konsumtionen av jordbruksprodukter. Ett centralt mål är att stöda återhämtningen inom EU:s jordbrukssektor i en svår ekonomisk situation.

Satsar på länder med hög tillväxt

Finansieringen av nästa års kampanjer fördelas mellan säljfrämjande åtgärder på den inre marknaden och i länder utanför EU. För den inre marknaden reserveras 81,3 miljoner euro, medan marknadsföringen i länder utanför EU stöds med 85,1 miljoner euro.

Utanför EU är huvudmålet för programmet länder och regioner med hög tillväxtpotential. Till de viktigaste marknaderna i denna grupp räknas Kina, Japan, Sydkorea, Singapore och Nordamerika.

Enligt kommissionen räknas Storbritannien som en av de viktigaste exportmarknaderna för jordbruksbaserade livsmedel från EU. Exporten till Storbritannien står för mer än en femtedel av exporten från EU-27.

EU samfinansierar upp till 80 procent av de utvalda projekten som genomförs av privata aktörer. Dessutom genomförs enskilda kampanjer i länder utanför EU. Som exempel nämner kommissionen jordbruksmässor och utsända delegationer.

Under 2024 kommer kampanjerna särskilt att gynna produkter från en hållbar agrarproduktion med begränsade insatser av bekämpningsmedel, gödsling, och antimikrobiella medel.

Upp till 62 procent av kampanjmedlen används till förmån för särskilt hållbara jordbruksprodukter. Omkring 42 miljoner euro ska användas för att finansiera ekologiska livsmedel. Detta ska också öka också kunskaperna om EU:s ekomärkning.

Parallellt förbättrar EU medvetenheten om EU:s kvalitetsordningar och produkter med skyddad ursprungsbeteckning (SUB), skyddad geografisk beteckning (SGB) och garanterat traditionella specialiteter.

Mesta stödet går till frukt och grönsaker

Enligt kommissionen åtnjuter mer än 3.500 jordbruksbaserade livsmedel och drycker ett namnskydd. Detta ska garantera att konsumenterna erhåller genuina produkter som motsvarar EU:s kulturarv och kulinariska egenskaper.

Säljfrämjande åtgärder för att öka konsumtionen av färsk frukt och färska grönsaker förblir också en hörnsten inom marknadsföringen av EU-produkter inom ramen för balanserade kostvanor.

Programmet för färsk frukt och färska grönsaker är den kategori av livsmedel som åtnjuter det mesta EU-stödet. I arbetsprogrammet för 2024 öronmärks mer än 18 miljoner euro för säljfrämjande åtgärder inom detta område.

Kommissionen påpekar att detta inte utesluter att kampanjer för frukt och grönsaker också går att finansiera inom ramen för den övriga budgeten för säljfrämjande åtgärder. Huvudregeln är att produkterna följer medlemsländernas kostråd.