App
SLC

Ett nytt år är här
– liksom LF-appen!

Ett nytt år är en möjlighet till att ta nya tag. 2022 är dessutom ett speciellt år just för Landsbygdens Folk då det nu gått 75 år sedan tidningen grundades 1947. Till det här återkommer vi i numret som utkommer fredagen den 15 april.

I övrigt innebär det nya året att vi tar nya tag med en gammal och närmast ständig utmaning, att vara relevanta. Innehållsmässigt och ifråga om tillgänglighet och form. Det är en förutsättning för att vi ska upplevas som intressanta av våra läsare också i framtiden.

Från och med denna vecka tar vi i bruk ett nytt system för att läsa vår e-tidning. LF:s e-tidning fortsätter som en så kallad bläddertidning, men nu kan den lättare läsas digitalt, till exempel på en pekplatta eller i mobilen, via vår egen nya app. I lösningen med den nya e-tidningen ingår alltså en LF-app som du hittar i appbutikerna, både för Android och iPhone (sök på ”Landsbygdens Folk”).

Appen medger helt nya funktioner och gör både e-tidningen och arkivet sökbart vad gäller nyheter. Inför den här lanseringen har vi också överfört de tre senaste årgångarna till det nya digitala app-arkivet. Samma årgångar återfinns också i vårt webbarkiv som man kommer åt på samma sätt som tidigare utan app. Men notera att enbart via appen är tidigare nyheter sökbara.

Du hittar alltså fortfarande e-bläddertidningen här på LF:s webbplats, på samma ställe som tidigare, och utan att behöva den nya appen för att läsa tidningen. Dock med den nya funktionen att du kan klicka upp en enskild artikel i ett läsligare format för just mobilskärmar. Läsvänligheten har varit en ledstjärna för oss i det här utvecklingsarbetet.

Den nya appen

För att öppna och aktivera ett digitalt konto i appen behöver du kunna ange ditt medlems- eller kundnummer. Vid behov kan redaktionen bistå med hjälp per e-post (redaktion.lf@slc.fi) om någonting är oklart

SLC-medlemmar (ÖSP/SLC Nyland/SLC Åboland/ÅPF):

Använd ditt personliga tiosiffriga SLC-medlemsnummer (exempel: 9123045678), men ta bort den första siffran ”9”.

Medlemsnumret finns på ditt medlemskort. Obs! Numret på papperstidningen är inte ditt personliga medlemsnummer, men om där står JÄS är du medlem, inte prenumerant. Då ska du kontakta ditt eget producentförbund för att få ditt medlemsnummer.

Landsbygdens Folk prenumeranter:

Använd ditt sexsiffriga Landsbygdens Folk-kundnummer men lämna bort L:et (exempel: L65435).

Numret finns på ditt senaste nummer av Landsbygdens Folk tryckta tidningen. Du kan även kontakta oss per e-post (prenumeration.lf@slc.fi) för att få ditt kundnummer.

Skogsvårdsföreningsmedlemmar:

Skogsvårdsföreningarna tillhandahåller medlemsnumret för SVF-medlemmar.

Med önskan om ett gott nytt år!

Staffan Pehrman
Chefredaktör och ansvarig utgivare
Landsbygdens Folk