Jordbruk Skogsbruk Landsbygdsnäringar

Etla: Koldioxidutsläppen borde
minskas med 5,8 procent per år

Av Näringslivets forskningsinstitut Etlas ny utsläppsprognos framkommer att utsläppen av växthusgaser minskat både på grund av coronakrisen, men också på grund av det minskade bruket av fossila bränslen under de senaste åren. Enligt rapporten måste Finland minska sina koldioxidutsläpp med i medeltal 5,8 procent per år om vi ska uppnå regeringens målsättning om kolneutralitet 2035.

År 2018 var Finlands utsläpp av växthusgaser 56,4 miljoner ton koldioxidekvivalenter och kolsänkan var -10,3 miljoner ton. Användning av bränslen för energi orsakar 75 procent av alla växthusgasutsläpp. Etla bedömer fortfarande att minskningsbehovet är stort, men att det under åren 2018-2035 skulle vara 5,8 procent per år. Ännu i januari uppskattade man det till 7,6 procent.

– Vår bedömning har förändrats i och med att världen förändrats. Vi har också nu mer exakta estimeringsmodeller, säger Etlas ansvariga ustsläppsforskare Ville Kaitala.

Enligt Kaitala kan utvecklingen påverkas genom politiska beslut och prissättning. Användningen av fossila bränslen och utvecklingen av olika kolsänkor är ändå i en nyckelroll. I Finland kan exempelvis investeringarna i teknologi med låga utsläpp och forskning samt produktutveckling hjälpa oss att nå det här målet.

– Den offentliga sektorn kan stöda den här utvecklingen bland annat genom att rikta resurser för teknologisk forskning och att ta bort för kolneutraliteten negativa stöd, genom att införa utsläppsskatter och genom att vara i EU:s utsläppshandel. Också i offentliga anskaffningar och investeringar i infrastruktur bör vi komma ihåg kolneutralitetsmålsättningen, säger Kaitila.