Jordbruk Landsbygdsnäringar

Esa Koskinen blir
överläkare vid LPA

Esa Koskinen, medicine licentiat och specialist i ortopedi och traumatologi, har utnämnts till överläkare vid LPA från och med 1.6.2022.

Koskinen har bred erfarenhet inom ortopedi från både den offentliga och privata sektorn, bland annat från Mehiläinen, samt inom försäkringsmedicin från Pohjantähti Ömsesidiga Försäkringsbolaget.

Koskinen tillträder som sakkunnigläkare på LPA 1.1.2022 och övertar uppdraget som överläkare 1.6.2022 då den nuvarande överläkaren går i pension.