Ersattning
Veckans Tok

Ersättning

– Nu har anställda på Helsingfors stad stämt staden för uteblivna och försenade ersättningar för utfört arbete!
– Bondens vardag har kommit till storstaden!