Erik Oljemark 1
Erik Oljemark hemma på Pedars i Svartbäck i Borgå. De elva barnbarnen bor alla inom räckhåll från gården. Under åren har Erik odlat allt från spannmål och oljeväxter till sockerbetor och potatis.
Jordbruk

Erik står för ett omfattande
yrkesvärv med och för lantbruket

I samband med Nyländsk Bondedag i slutet av november tilldelades Nylands Svenska Lantbrukssällskaps tidigare ordförande Erik Oljemark Finska Hushållningssällskaps medalj i silver. 2022 lämnade han över ordförandeklubban i NSL och i augusti var det dags för generationsväxling på hemgården i Borgå. Ett långt och omfattande yrkesvärv inom lantbruksbranschen börjar därmed närma sig sitt slut.

På Pedars i Svartbäck i Borgå, ett hemman invid Svartbäckfjärden, har Erik Oljemark vuxit upp och varit jordbrukare sedan 1978. Under de första tio åren som jordbrukare jobbade han också som växtodlingsrådgivare vid Nylands Svenska Lantbrukssällskap.

– Min kanske intressantaste arbetsuppgift som växtodlingsrådgivare var när jag 1982 fick börja syssla med det som kallades för LIR och var en slags intensivrådgivning för växtodlingsgårdar som verkligen ville satsa på sin odling. Ofta var det fråga om ganska stora gårdar och på min lott föll de östnyländska gårdarna. Det kändes då som en ganska stor uppgift för en 27-åring, men vetgirig och intresserad har jag alltid varit så på så sätt passade det ändå bra.

Sedan 1988 har han i huvudsak försörjt sig som heltidsjordbrukare, men samtidigt har han också haft ett flertal förtroendeuppdrag inom branschen. Nämnas kan bland annat lantmannagillet, lantbrukssällskapet, kommunen och engagemanget i Östnylands Andelsbanks förvaltningsråd och styrelse under åren 1980-2012.

– Jag har alltid haft ett helhjärtat stöd hemifrån, av min fru Monica. Därför har det varit lätt att ta sig an det ena eller andra förtroendeuppdraget eller engagemanget, säger han.

Inte sällan har också Monica deltagit i olika engagemang tillsammans med Erik. Ett sådant är Östra Nylands skördekontrollförenings nordiska träffar.

– Skördekontrollföreningens verksamhet överlag har viktig för mig och alldeles särskilt det nordiska utbytet och samarbetet har varit otroligt lärorikt, säger han.

Erik Oljemark 3 Jpg
I november erhöll Erik Oljemark Finska Hushållningssällskaps medalj i silver. 2022 lämnade han över ordförandeklubban i NSL och i augusti var det dags för generationsväxling på hemgården i Borgå. Ett långt och omfattande yrkesvärv inom lantbruket börjar därmed närma sig sitt slut.

Lantbrukssällskapet utvecklas ständigt

I tio år var Erik Oljemark ordförande för NSL:s styrelse. En tid då NSL:s verksamhet tog ett stort digitaliseringskliv, men också en tid under vilket det nyländska lantbrukssällskapet utvecklades överlag och rent av fördubblade sin personal.

– Lantbrukssällskapet har alltid legat nära mitt hjärta och det har jag velat värna om under min tid som jordbrukare, på flera olika sätt.

Gällande personalmängden så är det framför allt försöksverksamheten, med bas på Västankvarn gård i Ingå, som vuxit till sig. NSL:s försöksverksamhet har haft utrymme och marknad för att växa i och med att den statliga försöksverksamheten minskat år efter år under 2000-talet.

Under Oljemarks tid fick försöksverksamheten på Västankvarn, inklusive spannmålslaboratoriet vars tjänster också kan användas av odlarna, nya och ändamålsenliga utrymmen.

– Det finns just nu inom NSL en otrolig spetskompetens och bred kunskapsbas då det kommer till försöksverksamhet i allmänhet, men också då det gäller att använda sig av resultaten därifrån. Kunskap om odlingsgrödor, sorter och dess specifika egenskaper, ogräs- och skadegörartryck med mera, säger han.

I tio års tid jobbade Oljemark själv vid Nylands Svenska Lantbrukssällskap och under många år satt han i dess styrelse.

– Personalen är vår styrka och det viktigaste vi har. Så är det på de flesta arbetsplatser men betydelsen förhöjs av att kunskapen om lantbruksrådgivning är ganska så smal och måste läras in mer eller mindre på arbetet, säger han.

Erik Oljemark har varit i styrelsen för Borgå lantmannagille sedan 1980 och ordförande sedan 1991. Borgå lantmannagille höll 120-års jubileum hösten 2022.

– Vi hade 150 närvarande på festen i villan på Haiko gård. Både gamla trotjänare och yngre intresserade var med. En mycket lyckad tillställning på alla sätt.

Robert Wiksten som varit viceordförande i lantmannagillet i tio års tid har nyss tagit över som ordförande.

Generationsväxlingarna är viktiga men också krävande

Omfattningen av det man odlar på Oljemarks hemgård har vuxit under årens lopp. Från att ha odlat 22 hektar när Oljemark började som jordbrukare så odlar man nu 280 hektar. Gården Pedars har idag 60 hektar egen åker och 50 hektar skog.

– Vi gjorde generationsväxling i augusti och sonen Fredrik tog över gården. Det var en speciell tidpunkt att göra det. Jag sådde och han skördade. Det känns bra att vi nu genomfört generationsväxlingen, säger Oljemark.

Generationsväxlingarna inom lantbruket är viktiga och krävande på många sätt.

– Lönsamheten inom jordbruket är sådan just nu att man som avträdande generation helt enkelt inte kan få ut ett marknadsrelaterat pris eller ens nära på det. Det innebär i så fall en rejäl uppförsbacke för den som tar över. Och har man flera barn i familjen så ska naturligtvis de också beaktas på rättvisa grunder. Syskon måste kunna ha en fungerande relation också efter generationsväxlingen. Det är utmanade som helhet, säger han.

Erik Oljemark är nöjd med sitt yrkesval. Som bondpojke på Pedars var det ända sedan barnsben en given sak att han skulle ta över gården. Agrologstudierna och det som följde kom naturligt efter det.

– Jag har trivts bra med att jobba inom lantbruksbranschen, att få lära mig nya saker om odlandet och träffa andra människor som också jobbar med det, säger han.