Landsbygdsnäringar

Enkät om kännedom och effektivitet av livsmedelsmarknadslag

Livsmedelsmarknadsombudsmannens byrå utreder med hjälp av en enkät till aktörer inom livsmedelskedjan hur bra aktörer i kedjan känner till ombudsmannen och dess verksamhet, om otillbörliga handelsmetoder används i kedjan och om livsmedelsmarknadslagen har påverkats verksamhet i kedjan.

 Enkäten ska upprepas årligt och på basis av enkätresultaten observeras vid livsmedelsmarknadsombudsmannens hur kedjans verksamhet ändrar genom tid.

Materialet behandlas helt konfidentiellt med statistiska metoder. En enskild persons svar behandlas inte separat och de kan inte urskiljas i resultaten.

Det tar cirka 5 minuter att besvara enkäten. Enkäten kan besvara på svenska eller finska senast den 12 december 2022 här.

Om man vill kan man spara enkäten och fortsätta besvara den vid en senare tidpunkt. För att det ska gå smidigt att besvara enkäten ställs en del av frågorna bara till de respondenter som frågorna gäller.

Ytterligare information om enkäten lämnas av specialsakkunnig Tapani Yrjölä (tapani.yrjola@emtv.fi, tfn 029 452 5473) vid livsmedelsmarknadsombudsmannens byrå.