SLC Opinion

Enade vi stå, söndrade vi falla

Den här veckan har SLC hållit kongress på onsdag och torsdag. 250 finlandssvenska bönder har samlats i Mariehamn på Åland för att dryfta branschens utmaningar, hur SLC ska ta sig an framtiden och utvecklas som organisation och, inte minst, för att utbyta erfarenheter kolleger emellan.

Det finländska lantbruket går som bäst igenom sin värsta lönsamhetskris under EU-tiden. Krisen är akut och djup men också strukturell. Det är svårt att se hur vi ska komma ut ur den pågående lönsamhetskrisen och det enda som egentligen är säkert är att det finländska lantbruket inte är sig likt när vi väl är ute ur krisen. Gårdarna minskar i antal hela tiden. 2021 fanns det 44 700 gårdar i Finland. Mellan åren 2020 och 2021 skedde en minskning med 900 gårdar. Bland mjölkgårdarna är den utvecklingen än mer aggressiv och verkar närmast vara inne i en accelererande fas just nu. Enligt ett ofta använt finskspråkigt uttryck heter det att ”den sista släcker lamporna”. Och när någon släcker lamporna på en finländsk mjölkgård är det i regel ingen som tänder dem igen. Enligt det vi sett gällande hur lönsamheten utvecklats under de två senaste åren är det sannolikt att gårdarna i Finland närmast kommer att minska i en ökande takt i år och nästa år. 2023 får vi dessutom en ny gemensam jordbrukspolitik (CAP) i EU och sådana förändringar tenderar att skynda på beslutet för dem som funderar på att lägga ner verksamheten.

I det här läget är det oerhört viktigt att lantbruksproducenterna, bönderna, står enade. Det är det enda sättet på vilket vi har ens några realistiska möjligheter att genom vår tyngd få till stånd en gynnsam prisutveckling på marknaden, värja oss mot osakliga angrepp på våra näringar och bedriva en progressiv intressebevakning. Enade vi stå, söndrade vi falla. De finlandssvenska lantbruksproducenterna står enade i SLC och vi står sida vid sida med vår finskspråkiga broderorganisation MTK. SLC-kongressen i Mariehamn har gett oss energi och optimism för att gå vidare tillsammans. Kampen är långt ifrån över och imorgon är en bättre dag.