SLC Opinion

En ny verklighet

Börja odla potatis om du inte redan gör det. Maten kan ta slut om det fortsätter så här, sa en jordbrukare åt mig i mitten av februari. Jag svarade med ett skratt, men relativt snabbt insåg jag att han kan ha rätt. Kanske vore det bra med ett hemodlat lager av baslivsmedel kommande vinter, för som läget är nu vet ingen hur morgondagen ser ut.

Den senaste tiden har varit minst sagt omvälvande. Direkt ur en pandemi kastas Europa in i ett krig som har förändrat spelplanen för alltid. Verkligheten, som vi kände den före pandemin och kriget i Ukraina, är förändrad. Så pass förändrad att det mesta är osäkert, till exempel självklarheten att det ska finnas mat på bordet följande dag.

Från början var tanken med kolumnen att beskriva mitt arbete som LF:s redaktör i Österbotten och berätta om allt jag lärt mig under mina över tio år i tjänst. Men det känns irrelevant nu när nästan alla jordbrukare producerar livsmedel till priser som inte täcker kostnaderna, som skjutit i höjden som en direkt följd av världsläget. Det är på sikt en ohållbar situation.

Mitt jobb handlar långt om att återge situationen på era gårdar, lyfta fram vad ni behöver, vill ha och önskar för att kunna utföra ert jobb så väl som möjligt. Aldrig tidigare har budskapet från fältet varit lika tydligt: Kompensation behövs nu för de kraftigt stigande kostnaderna.

Det är allvar nu

Samma budskap har funnits länge, i stort sett under hela min tid som journalist på LF. Men nu är omfattningen större. Det är allvar nu. Och det kanske viktigaste av allt är att många andra har blivit medvetna om det. Nu nås alla av nyheter om stundande svält i utvecklingsländer och allt fler kan göra kopplingar till hur förändrade råvaruströmmar globalt påverkar oss snabbt. Och hur viktigt det i ett sådant krisläge är med en egen självförsörjning.

Brist på foder i Europa, en följd av situationen i Ukraina, bidrar redan till att produktionen av exempelvis griskött minskar i flera länder. Snabbare än vad många tycks ana står vi snart stå inför en situation där det inte längre finns billiga råvaror att importera till Finland.

Jag är övertygad om att det är en positiv sak för er. När tillgången på livsmedel i den nya verklighet vi nu lever i inte längre är en självklarhet, stärks er förhandlingsposition. Frågan blir då: Hur länge tänker ni gå med på att era produkter säljs till ett för lågt pris?

Dags att utnyttja läget

Livsmedelshandeln borde fungera enligt marknadsmässiga principer där utbud och efterfrågan skapar ett rättvist pris. Vissa hävdar att systemet fungerar medan andra inte gör det. Det enda jag kan utgå ifrån är att situationen är svår för många på gårdsnivå och osäkerheten stor.

Det är nu dags att utnyttja läget. Kräv att avtal och villkor omförhandlas. Om inte handeln är villig att betala ett pris som krävs för att er verksamhet ska vara lönsam, sälj inte! Sätt press på de som har mandat att förhandla.

Efterfrågan finns där eftersom alla behöver mat. Även konsumenterna måste finna sig i att den gamla verkligheten med billig energi och livsmedel är förbi. Och de flesta, inklusive mig själv, har varken tid eller kunskap att odla något själv. Det är därför ni finns och Finland klarar sig inte utan jordbrukarna. En yrkesgrupp jag kommit att respektera stort under min tid som journalist på LF.