Jordbruk

En kompletterande
ansökningsomgång för år 2023
öppnas för stödet för miljösystem
och miljöersättningen

Livsmedelsverket ger jordbrukarna möjlighet att komplettera sina ansökningar om åkerstöd från i fjol. I den kompletterande ansökan för åkerstöd är det möjligt att ansöka om åtgärden för växttäcke i stödet för miljösystem samt miljöersättningens åtgärder för främjande av cirkulär ekonomi, hantering av avrinningsvatten och fågelåkrar.

En kompletterande ansökningsomgång är ett undantagsförfarande i ansökan om åkerstöd. Efter att ansökan om åkerstöd avslutades har det visat sig att många jordbrukare inte har ansökt om åtgärder i stödet för miljösystem och i miljöersättningen som de kunde ha valt. Enligt Livsmedelsverkets bedömning kan en orsak till detta vara sammandraget för ansökan om åkerstöd.

– Stöden förnyades 2023, så jordbrukarna har haft mycket att ta till sig av de nya stöden och deras åtgärder. Sammandraget för ansökan om åkerstöd innehöll endast uppgifter om det stöd som ansökan avsåg, men inte uppgifter om de åtgärder som valts ut för dem. Denna information kunde ha varit till hjälp för att upptäcka de val som saknades. Därför ger Livsmedelsverket jordbrukarna möjlighet att komplettera sina ansökningar, säger avdelningdirektör för jordbruksavdelningens Jukka Pekonniemi.

Livsmedelsverket ger kommunerna och jordbrukarna närmare anvisningar om ansökningsförfarandet och för åtgärderna som ingår höstanmälan under februari månad.

Utbetalning av stödet för växttäcke inom stödet för miljösystem samt miljöersättningens åtgärder för främjande av cirkulär ekonomi, hantering av avrinningsvatten och fågelåkrar sker i juni 2024.

Ytterligare information åt jordbrukarna ges från mitten av februari av kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter.