Appelboken1
Gun-Britt Husberg trivs utmärkt bland äppelträden i trädgården till Kycklings i Lappträsk.
Livet på landet

En inblick i den finska äppelodlingens historia

Arbetet med att skriva boken "Äpplen i Finland" har gett Gun-Britt Husberg möjlighet att forska i gamla fruktträdgårdar. Träden i dem beskriver hon som historiska kulturskatte

Äppelodlingen i vårt land har sina anor från 1539. Då beställde Erik Fleming äppel- och päronträd från Reval till Svidja gård i Sjundeå.

– De är de första dokumenterade äppelträden i Finland, men förstås kan träd ha funnits här också tidigare, säger Gun-Britt Husberg.

Hon är författare till boken "Äpplen i Finland”, som är ett 260-sidigt opus som kan berätta det mesta om 110 äppelsorter som hittas i vårt land. Boken är skickligt illustrerad av Kristina Segercrantz.

Husberg är biolog och har gått en trädgårdsmästarutbildning för att lära sig det praktiska arbetet. Hon bor i Lappträsk och är i dag bland annat ordförande för Lappträsk hembygdsförening, som innehar och driver hembygdsgården Kycklings där intervjun äger rum.

Det digra arbetet med att skriva boken inleddes redan 2016. För att få en så täckande bild som möjligt av de olika sorterna har Husberg besökt äppelodlingar både i Östnyland och i resten av landet.

Appelboken2
Husmoderäpplet på bilden kan sägas vara en husmoders dröm. Äpplet på bilden har dock haft besök av en äpplevecklare.

Skattkammare i grannskapet

En riktig skattkammare har de gamla gårdarna kring Lappträsket i Lappträsk kommun varit.

I såväl Kycklings trädgård som i granngårdars trädgårdar har hon kunnat botanisera och hittat litet ovanligare äppelsorter. Orsaken till det här står att finna i att det i Lappträsk funnits en lantmannaskola, som verkade mellan åren 1913 och 1957.

– Där fick unga blivande husmödrar och bönder också lära sig hur en fruktträdgård anläggs och hur träd och buskar sköts, säger hon.

Bland annat var länspomologen Björn Lindberg engagerad i verksamheten och lärde ut ympningskonsten till sina elever. Husbergs svärfar Bernhard Husberg hörde till dem som aktivt reste omkring i regionen för att ympa äppelträd. Till minne av honom har ett äppelträd fått hans namn i boken. Bernhard heter äpplet som i boken beskrivs som "möjligen en Vit Sommarkalvill och är ett grönt, koniskt och svagt åsigt sommaräpple med finkornigt fruktkött och angenäm smak".

Ägarna till gårdarna vid Lappträsket har värnat om sina trädgårdar i flera generationer.

Gentest för att utreda ursprung

– Jag hittade bland annat äpplen som härstammade från gamla planteringar och hade klarat de kalla krigsvintrarna. De visade sig vara den svenska sorten Risäter vars härdighet på det här sättet bevisades, säger hon.

För att kunna säkerställa flera av äppelträdens ursprung har Naturresursinstitutet genomfört gentester på äpplena.
I boken "Äpplen i Finland" finns berättat om de olika äppelsorterna i både text och bild. Många av äpplena har sitt ursprung i Östnyland. Boken ger en intressant insyn i den finländska äppelodlingens historia. Äppelodlingen i de äldre Östnyländska fruktträdgårdarna har tillägnats ett kapitel i slutet av boken.

"Äpplen i Finland" går att beställa direkt av Husberg per e-post på adressen gunbritt.husberg@gmail.com eller per telefon 045 734 84385. Priset är 40 euro plus postkostnader.

Appelboken3
Boken "Äpplen i Finland" går att beställas direkt från Gun-Britt Husberg.