Gene3 Feb23 Ct
Att förbereda sig mentalt och verkligen kommunicera med alla inblandade i en generationsväxling är mycket viktigt. Det är frågan om en stor och lång process att lämna över ett livsverk. Den mänskliga faktorn måste beaktas, säger Annika Grannas, utvecklingschef inom ekonomi och företagsledning på SLF, som varit med och ordnat kurser i generationsväxling, här i Jakobstad.
Jordbruk SLC

En generationsväxling
ska också vara lycklig

I en generationsväxling ingår allt från ekonomiska frågor som beskattning till finansiering. Men för att den ska genomföras på bästa sätt måste också den mänskliga faktorn tas i beaktande. Alla testas känslomässigt och det är viktigt att processen påbörjas tid.

Den senaste veckan har det ordnats generationsväxlingskurser i Österbotten. Kurser som behandlar frågor kring beskattning, finansiering, pensionsfrågor och startstöd. Viktiga saker som är individuell för varje gård och som ska planeras och utredas innan generationsväxlingen sker.

– Det är mycket viktigt att börja planera generationsväxlingen på ett jordbruk. Jag skulle säga att man bör börja prata om den minst fem år före den är aktuell. Beskattningen ska planeras, man ska fundera på vem som kan och vill ta över och det är stora frågor som ska lösas eftersom det handlar om ett livsverk som lämnas över till nästa generation, säger Annika Grannas, utvecklingschef inom ekonomi och företagsledning på Svenska lantbrukens förbund, SLF.

SLF håller också i trådarna för projektet Greppa Generationsskiftet, som ordnar kurserna tillsammans med ÖSP och projekt Kursgården20+ via YA. Projektets syfte är att samla, skapa och sprida digital information kring generationsväxling på ett jordbruk.

– Vi har tagit fram guide för generationsväxling som finns bland annat på SLF:s och SLC:s webbsidor. Vi ska också publicera podcaster med sakkunniga och jordbrukare som har generationsväxlat. Vår information ska också vara ett praktiskt och psykiskt stöd för unga och äldre jordbrukare som står inför eller planerar en generationsväxling, berättar Grannas.

Många viktiga steg

På plats under kurserna är ProAgria ÖSL som erbjuder god service i form av de initiala stegen mot och planeringen av generationsväxlingen. Här betonas allt från vikten av diskussioner kring överlåtarens framtid, både de ekonomiska och känslomässiga bitarna samt också övertagarens framtid.

Framtidskalkyler rekommenderas förutom ekonomiplanerna som behövs för startstödsansökan.

– Ett bra första steg inför en generationsväxling är att ta ett möte med ProAgrias experter som kan den processen, konstaterar Grannas.

Från finansiärernas sida betonar hon vikten av betalningsförmåga.

– I dag räcker det inte bara med säkerheter för att få lån. I dag poängterar bankerna mycket starkt betalningsförmågan hos övertagarna och företagarnas kunnande. Därför är det bra att ha en ekonomiplan och en framtidskalkyl, så att man vet ungefär vad verksamheten kommer att ge och vilken som är ens betalningsförmåga.

Just nu är det inte möjligt att ansöka om startstöd. Det blir möjligt om några veckor när en ny förordning träder i kraft.

– Man hamnar nu att vänta på att det blir klart innan det blir möjligt att ansöka om startstöd igen.

Tillbaka till det känslomässiga. Grannas konstaterar att det finns många detaljer som ska bearbetas inför generationsväxlingen.

– Kommunikationen är mycket viktigt. Genom att prata igenom även svåra frågor som man grubblar över, före generationsväxlingen så är det lättare att lösa eventuella känslomässiga problem.

Gene4 Feb23 Ct
ÖSP har tillsammans med andra aktörer ordnat generationsväxlingskurser. Här är kursen på Optima Lannäslund i Jakobstad. Kurser har också ordnats i Vasa och Närpes och lockat totalt 130 deltagare.

Red ut allt på förhand

Den biten har Susann Rabb, som är projektledare för Ta hand om bonden, på sitt bord. Hon föreläste om vägen till en lycklig generationsväxling och att allt är utrett innan den sker.

– Det är mycket som ska ordnas och allt måste börja med diskussioner med alla som berörs. Det känslomässiga måste få ta rum och det gäller i synnerhet i dag när lantbruket är ekonomiskt pressat. Det måste finnas energi och ork att ta över när generationsväxlingen sker, säger Rabb.

Och, det kanske viktigaste, man får inte glömma sig själv i processen.

– Fortsätt ta hand om dig själv. Det finns annat än jobb i livet och för att orka är det också viktigt att man utnyttjar den service som finns omkring jordbruket. Det finns de som kan hjälpa och den hjälpen ska man utnyttja.

Något som också händer är att överlåtaren har svårt att komma till skott.

– Det är inte konstigt med tanke på att generationsväxlingen är en stor förändring och det finns en rädsla för den. Även på den punkten är det viktigt med kommunikation. Man måste kunna diskutera, säger hon.

I den kommunikationen måste alla ta ett vuxet ansvar, poängterar Rabb.

– En generationsväxling sker mellan vuxna människor och då måste alla förstå att ta ett vuxet ansvar, speciellt om många är inblandade. Alla kan kanske inte bli helt nöjda med slutresultatet men då måste man som vuxen förmå att godkänna och acceptera det.

– Det är ofta omöjligt att behandla alla rättvist utan fokus bör vara på gårdens möjligheter att utvecklas och att det går att bedriva verksamheten vidare efter generationsväxlingen, säger hon.

Generationsväxlingskurser ordnades i Vasa, Jakobstad och Närpes och lockade omkring 130 deltagare. Kursen i Vasa streamades och bandades och lockade drygt tjugo deltagare på distans. Materialet kommer att publiceras på SLF:s hemsida under projektet Greppa generationsskiftet. Även föreläsningsmaterial kommer att hittas där.