Rootwave
RootWave utvecklar tillsammans med holländska Steketee ett traktordrivet redskap som kan rensa flera ogräsrader på en gång.
Jordbruk

Elstöt förstör ogräset utan kemiska preparat

Det låter som en dröm för trädgårdsmästare och jordbrukaren. Det brittiska uppstartföretaget RootWave har utvecklat en teknik som dödar ogräs med elektricitet. Elektriciteten leds ned i rötterna så att ogräset dör, uppger företaget på sin hemsida.

Den första prototypen presenterades redan 2012. Nu har en färdig produkt kommit ut som presenteras som en ekologisk metod att förstöra ogräs. Vidundret hettar upp och kokar sönder ogräset från roten uppåt med en stark elektrisk stöt.

Hemträdgårdsodlaren måste ännu vänta på lättare tekniska lösningar. RootWawe förutsätter en professionell hantering och är förbehållen fackpersonal. Användningsmöjligheterna varierar från trädgårdsodlingar till golfklubbar.

Den tunga utrustningen transporteras till platsen med bil. Sedan är det bara att sätta på maskinen och gå systematiskt genom odlingen. Tekniken känner igen ogräset och bränner av laddningen på rätt ställe.

Traktordrivet redskap under utveckling

Ett traktordrivet redskap som kan behandla flera rader i ett kör uppges redan vara under utveckling. För ändamålet samarbetar RootWave med den innovativa holländska redskapstillverkaren Steketee.

Rootwave-tekniken kan enligt tillverkaren integreras i befintliga redskap för bekämpning av ogräs i grönsaks- och spannmålsodlingar. Ett redskap som identifierar och förstör ogräset är under utveckling och ska prövas hos kunder redan nästa år.

Företaget har fått stöd från det agrara utvecklingsbolaget Yield Lab med sits i Irland. Yield Lab stöder lovande uppstartprojekt inom jordbruket. RootWave har dessutom fått utvecklingspengar från EU:s Horizonprogram.

Tillverkaren betecknar tekniken som ett lovande alternativ till kemiska bekämpningsmedel. RootWave påpekar att många odlingsväxter utvecklar resistens mot dagens ogräsmedel. Användningen av glyfosat har redan inskränkts och kan snart förbjudas.