Massan Elho
Grattis till gudlmedaljen! Produktutvecklingschef Johan Löfbacka framför hackvagnen Cobra 7710W på MaatalousKonemessut i Helsingfors.
Jordbruk Maskin & teknik

ELHO och ZM-GROW fick
guldmedaljer på maskinmässan
i Helsingfors

ELHO och ZM-Grow har båda tilldelats guldmedalj för sina nyheter på maskinmässan MaatalousKonemessut i Helsingfors. Mässan öppnade idag, torsdag.

ELHO:s medaljerade nyheter är den bogserade exakthacken Cobra 7710 T och den bogserade hackvagnen Cobra 7710 W. Medaljen kom för verkligt nytänkande inom effektiv vallskörd. Cobra 7710 W har samma exakthack som Cobra 7710 T, men den är byggd på ett vagnsunderrede.

– Vi är naturligtvis glada och även lite stolta över guldmedaljden, som bidrar till att förgylla vårt femtionde jubileumsår, säger verkställande direktören vid ELHO Michael Johansson.

Rekommenderad traktoreffekt för Cobramodellerna är från 250 till 400 hästkrafter. Kopplad till en motorstark traktor är ELHO Cobra ett ekonomiskt alternativ till en självgående hack. Orsaken är närmast att den motorstarka traktorn kan användas för många andra uppgifter året om.

Cobramodellerna får också beröm för att de har en klar och enkel uppbyggnad.

– Inte ens ett omfattande servicearbete kräver tillgång till specialutbildad personal, och det är viktigt i glesbebodda länder, där avståndet till närmaste specialiserade service kan vara hundratals kilometer, säger produktutvecklingschef Johan Löfbacka.

Identifierar främmande föremål

Till Cobras automatik hör att maskinerna med hjälp av sensorer kan identifiera främmande föremål, till exempel metalldelar och stenar redan i pickupen på ett par meters avstånd från hackrotorn. Maskinen reagerar då automatiskt genom att genast stoppa inmatningsvalsarna.

Slipanordningen för knivarna är hydraulisk och den elstyrda inställningen av spelet mellan knivar och motbett har integrerad avståndsautomatik. När knivarna ska slipas och motbetten ställas in räcker det att föraren trycker på en knapp inne i traktorns hytt.

Dessutom doserar maskinen ensileringsmedlet automatiskt.

Pickupen på Cobra bygger på samma princip som ELHO rotorräfsan. Pickupen lyfter upp materialet till dubbelskruvtransportören som ligger bakom och som matar fodret till inmatningsvalsarna.

Samtidigt registrerar den hydrauliska drivningen av inmatningsvalsarna belastningsgraden på hacken och varnar föraren innan gränsen för maskinens kapacitet kommer emot.

– Det här innebär att en eventuell blockering inte skadar kraftöverföringen eller hacken i övrigt, förklarar Johan Löfbacka. Blockeringen kan tryggt frigöras genom att föraren reverserar inmatningsvalsarna från traktorhytten. Operationen kan utföras till och med vid fulla varv på hacken.

Enkel kraftöverföring

Rotorn på ELHO Cobra har en diameter på 770 millimeter. Den är utrustad med 2 gånger 12 knivar och en integrerad turbofläkt.

Kraftöverföringen är enkel, den drivs direkt från traktorns kraftuttag med 1.000 varv per minut.

  Det här eliminerar effektförluster, som annars är vanliga i växellådor och andra kraftöverföringskomponenter, förklarar Johan Löfbacka. Tack vare sin stora massa och diameter fungerar rotorn effektivt som svänghjul, vilket jämnar ut belastningstopparna.

Maskinerna styrs via en manöverenhet med stor färgdisplay. Utblåsningsröret är utrustat med LED belysning och videokamera. Påfyllningen av vagnen visas direkt i displayen. För manövrering av utblåsningsröret och dragbommen använder föraren traktorns egen hydraulik. Alla övriga funktioner på hacken styrs via Cobras egen manöverenhet.

Cobra T modellerna har teleskopisk hjulaxel för att stabilisera hacken under arbetet i fält. Strängen samlas upp från traktorns högra sida, medan det hackade fodret blåses ut till vänster. Hacken är baktill utrustad med lyftanordning och truckgafflar för en container med tusen liter ensileringsmedel.

– Med det höga utblåsningsröret är det möjligt att fylla också de högsta transportvagnarna, säger Johan Löfbacka.

Två tredjedelar går på export

Av Pedersöreföretaget ELHO:s produktion går numera rejält över två tredjedelar på export över de delar av världen där man kan idka jordbruk. Företaget har under de senaste åren upplevt en rejäl tillväxt.

– Förväntningarna på det kommande året är också mycket goda, säger verkställande direktören Michael Johansson.

Företaget har investerat i ny produktionskapacitet, bland annat genom att köpa nya hallutrymmen i grannskapet samt mera tomtmark.

– Likaså har vi även investerat mycket i ny produktionsteknik och under ett års tid har vi anställt nästan 40 personer till för att hinna med.

ELHO:s maskiner finns på Lantmännen Agros avdelning 7d100.

Massan Vaderstad
Grattis till silvermedaljen! Morgan Aldén och Bo Stark från Väderstad med BreakMix, spetsen som luckrar packad jord och samtidigt blandar in ytan effektivt. Den ska vara till speciell nytta på tunga jordar.

Spårämnen från alkaliska batterier

Också det nya bladgödselmedlet ZM-Grow med en spårämneslösning, som innehåller zink och mangan fick guldmedalj. Avsikten är att förhindra skördeförluster på grund av brist på de här ämnena i marken.

Preparatet är tillverkat av ämnen som finns i alkaliska batterier, och som är fullständigt återanvändbara. Tillverkningsprocessen är dessutom mycket energieffektiv.

Det finns även ett flertal nyheter som fick silvermedalj på mässan. Bland dem fanns kompaktlastaren Avant E6, världens första serietillverkade kompaktlastare med litiumbatteri. Avant E6 visades också fram på KoneAgria i oktober.

Också Väderstads BreakMix spets för kultivatorer fick silvermedalj. Spetsen kombinerar fördelarna med djup bearbetning och effektiv inblandning samtidigt. Grejen är att jorden bryts ända ner till 30 centimeter, men det är bara ytlagret ner till 10 centimeter som blandas.

Övriga silvermedaljörer:

- Bergmann Shuttles rymliga självlastarvagn med hydraulisk fjädring, som säkrar en jämn körning också på ojämn botten.

- Palax C750-vedklyvningsmaskin i en ny modell med många förbättrade egenskaper, maskinen fyller förväntningarna på förnyelse.

- Claas Disco MOVE frontslåttermaskin, som rör sig både vågrätt och lodrätt, oberoende av traktorns redskapslyft, eftersom den följer markytan och inte traktorn.

- Lely Astronaut A5 mjölkningsroboten, som lanserades i april. Mjölkproducenternas önskemål och djurens välmående har beaktats i utvecklingen.

- Multiva Cerex-kombisåmaskin, utvecklad för sådd i plöjd eller lättbearbetad jord samt vid reducerad bearbetning.

- Nokias Tractor King traktordäck för krävande förhållanden i skogsbruk, vid markschaktning och vägbygge.

Mässan är öppen ännu i dag och på fredag och lördag klockan 9-17.