Pro Luomu Studio Skaala Img 6297
I Finland är de största ekolivsmedelsgrupperna barnmat, ägg och växtoljor, sett till deras andel av marknaden. FOTO: Pro Luomu/Studio Skaala
Tema

Ekotrendens uppgång
har stagnerat under pandemin

Tillväxttrenden för konsumtionen av ekolivsmedel har pågått i flera år. Enligt färsk statistik från Kantar TNS Agri har tillväxten stagnerat under coronapandemin.

2,2 miljoner finländare köper ekologisk mat åtminstone en gång i månaden. Det är i stort lika många som för två år sedan, så den tillväxttrend som pågick flera år före pandemin har stagnerat.

– I attityderna syns inget negativt mot ekologiskt, så min bedömning om ekolivsmedlens framtid är positiv, sade Pasi Saarnivaara, som presenterade statistiken på Pro Luomus ekolivsmedelsdag förra veckan.

Under coronapandemin har konsumenternas uppskattning av inhemsk mat ökat, men enligt statistiken har pandemin inte påverkat försäljningen av ekologiska livsmedel nämnvärt.

– Coronapandemin har allmänt lett till en slags letargi och frustration, man orkar kanske inte intressera sig på samma sätt som innan. De som aktivt köper ekolivsmedel har fortsatt med det, för dem är det redan vardag och inget trendigt, resonerar Saarnivaara.

I enkäten angav 65 procent av alla tillfrågade att pandemin inte hade någon inverkan på deras inköp av ekolivsmedel.

Oftast köps ekomaten i dagligvaruhandeln, under pandemin har dessutom köp via dagligvaruhandelns nätaffärer ökat kraftigt. De främsta orsakerna till att köpa ekomat är att den anses ren, smaka gott, vara hälsosam och naturlig samt främja djurens välfärd. En miljövänlig förpackning, antibiotikafrihet, litet kolavtryck, djurens välfärd och naturens mångfald ansågs viktiga, särskilt av dem som aktivt, alltså varje vecka, köper ekolivsmedel.

Större sortiment önskas

Profilen för de som köper ekologiskt har ändrats något under de senaste två åren.

– Barnfamiljerna är fortfarande en relevant användargrupp, men särskilt andelen unga kvinnor samt män i åldern 30-50 år konsumerar mera ekolivsmedel än tidigare. Vi kan även se att skillnaderna mellan olika inkomstklasser har minskat, sade Pasi Saarnivaara.

I huvudstadsregionen har intresset för ekolivsmedel växt betydligt, i övriga Finland måttligare.

De som använder ekolivsmedel regelbundet önskade sig ett större sortiment.

Allmänt märktes coronapandemin i dagligvaruhandeln så att år 2020, när många stannade hemma, ökade efterfrågan på baslivsmedel såsom köttfärs, broiler och ägg. År 2021 ser vi en boom i efterfrågan på färdigmat – under januari-september i år har det sålts 16 procent mera färdigmat jämfört med i fjol.

– Vad kommer den nya vardagen att bli? HoReCa:s uppgång? Eller fortsätter konsumtionen av färdigmat hemma? Med tanke på ekologiskt passar allt, eftersom ekologiskt svarar på efterfrågan av etiskt, eget välmående och gott samvete, resonerar Saarnivaara om framtiden.

Inom livsmedelssektorn är trenderna en enklare vardag, vilket innebär efterfrågan på lätta och behändiga produkter.

– Fokus borde vara på produktutvecklingen, recept samt information om fördelarna med ekologiskt.

Kantar TNS Agris ekokonsumtionsbarometer förverkligades i september på uppdrag av Pro Luomu. I barometern deltog 1.036 finländare i åldern 18-74 år.

Fokus på bra produkter

Tillväxten för ekologiskt kan inte baseras på en liten, stereotypisk grupp, utan vi behöver en större massa som köper oftare och mera, konstaterade S-gruppens Kim Strömsholm.

Inom S-gruppen har efterfrågan på eko i flera år trampat på ställe, trots att konsumenterna inte längre upplever eko som ett lika dyrt val som innan.

– Tillväxt kräver att något görs på ett annat sätt än tidigare. Ekologiskt i sig skapar inte tillväxt, utan produkterna måste vara så bra att de köps och det ekologiska är ett mervärde som förseglar köpet.

Strömsholm påpekar att konsumenten erbjuds många olika alternativ, samtidigt som valet vid butikshyllan borde göras enkelt.

– Vi bör komma igår att varje konsument är en individ med individuella behov och motiv. Någon kan till exempel köpa ekologiskt i vissa produktgrupper, men inte i andra, eller bete sig olika i olika affärer. För att öka andelen ekologiskt måste vi ha rätta produkter för rätt målgrupp och till rätt pris. Dessutom bör de ekologiska produkternas mervärde göras klarare med lättillgängliga fakta, så de urskiljer sig i budskapsdjungeln.

Årets ekolivsmedel premierades

I samband med ekolivsmedelsdagen premierades tre produkter.

I kategorin Årets ekoprodukt för konsumenter belönades Malmgårds Enkorn-urvete och i klassen Årets ekoprodukt för storkök Krannilan Tilas pizzamjöl.

Hedersomnämnandet gick till Moodfoods ekomysli.