Superbiomarkt 2
De europeiska konsumenterna har fått smak på ekologiska livsmedel. I Tyskland dyker nya specialkedjor upp som svampar efter regn.
Jordbruk EU Marknad

Ekomaten har blivit
en tung sektor i Tyskland,
Frankrike och Danmark

Ekologiska livsmedel fortsätter att vinna marknadsandelar. Branschen omsätter globalt redan 83 miljarder euro. Enbart den europeiska marknaden värderas till 33 miljarder euro, framgår det av statistik från den tyska specialmässan Biofach.

I Europa har eko blivit en ekonomisk faktor att räkna med. I Tyskland har omsättningen klättrat över 10 miljarder euro, den franska marknaden har fördubblats på fem år medan Danmark rapporterar EU:s högsta marknadsandel för ekomat, 13,3 procent.

Enligt det Londonbaserade marknadsinstitutet Ecovia (tidigare Organic Monitor) är tillväxten snabb i både Nordamerika och EU. Nu börjar också de asiatiska marknaderna röra sig på allvar.

I Tyskland ökar försäljningen sedan länge och branschen har blivit en ekonomisk faktor av mått. Under fjolåret steg omsättningen med 5,9 procent. Mest ökade försäljningen av ekomat inom den klassiska livsmedelshandeln med en tillväxt av 8,8 procent.

Den tyska ekoarealen ökade 2017 med omkring tio procent och uppgick i slutet av året till 1,4 miljoner hektar. Därmed odlas 8,2 procent av den tyska jordbruksarealen enligt ekologiska metoder.

Eko genererar jobb i Frankrike

Omsättningen på Frankrikes ekomarknad ökade under fjolåret med 17 procent till ett sammanlagt värde av 8,3 miljarder euro. Dynamiken motiverar ständigt nya gårdar att ställa om sin produktion.

Sedan 2010 pekar kurvan brant uppåt. I slutet av fjolåret hade 1,78 miljoner hektar åker ställts om till eko. Branschen genererar också många nya arbetsplatser, uppger den franska branschorganisationen Agence Bio.

Mellan 2012 och 2017 skapades 50.000 nya jobb inom jordbruket och förädlingskedjan. Det motsvarar en årlig tillväxt med 9,5 procent. Med 134.000 jobb tryggar den ekologiska sektorn varje åttonde arbetsplats inom det franska jordbruket.

Danmark ökade under fjolåret igen sitt försprång som ledande ekomarknad. Omsättningen steg med 23 procent. I Danmark är ekoprodukternas andel av livsmedelsmarknaden störst i Europa,13,3 procent, jämfört med 5,4 procent i Tyskland och 4,2 procent i Frankrike.

Havreflingor är den mest populära produktgruppen på den danska ekomarknaden med en marknadsandel av 52 procent. Efterfrågade produkter är också morötter (42 procent), ägg (33 procent) och mjölk (32 procent).

I Danmark har dessutom onlinehandeln med ekologiska livsmedel tagit fart på allvar. En exakt statistik saknas, men branschen uppskattar nätförsäljningen till omkring 190 miljoner euro. Därutöver exporterade Danmark i fjol ekolivsmedel för 322 miljoner euro.

Österrike är ett viktigt ekoland

Österrike satsar hårt på eko. Under 2017 köpte de österrikiska konsumenterna ekoprodukter för omkring 1,8 miljarder euro. Branschens marknadsandel steg till 9 procent. I Österrike finns redan 23.000 ekojordbruk.

Ekologiska produkter vinner också terräng i andra europeiska länder. I Storbritannien, Belgien och Nederländerna ökade omsättningen under fjolåret med mellan 5 och 6 procent och i Italien med 17 procent.

I Finland har försäljningen av ekologiska livsmedel ökat kontinuerligt under hela 2010-talet. Majoriteten av de finländska kunderna köper sina ekoprodukter i vanliga matbutiker. Under 2017 såldes ekolivsmedel för 309 miljoner i detaljhandeln.

Det motsvarar en ökning med 13 procent, jämfört med 2016, uppger organisationen Pro Luomu. Ekolivsmedlens marknadsandel i den finländska detaljhandeln är 2,3 procent.