Jordbruk SLC

Ekologisk havre exporteras
i container direkt från
Gårdskulla Gård

Gårdskulla Gård i Sjundeå exporterar ekologisk havre, containern fylls på gården innan den transporteras vidare.

Onsdagen den 28 november ska en sådan container fyllas med havre på Gårdskulla och projekten Farmers Grain Export och EkoNu! passar på att informera om spannmålsexport och ekosortförsök.

Under förmiddagen ger Max Schulman, MTK, en marknadsöversikt, Jukka Peltola från Farmers Grain Export berättar om export från ett producentdrivet perspektiv och Micaela Ström från EkoNu! informerar om ekologiska sortförsök med havre.

Dagen avslutas med en lastningsdemo av spannmålscontainern. Mer info och program i händelsekalendern på www.ekonu.fi.

Informationsdagen är tvåspråkig och gratis, vi börjar med kaffe kl. 10.00 och avslutar ca kl. 12.30. Anmälningar senast 26.11 till micaela.strom@nsl.fi.