Broiler2
De raser som används i ekologisk broilerproduktion växter långsammare och är slaktklara vid 10 veckor, mot 5 veckor för vanlig broiler. FOTO: Luomunokka
Jordbruk Marknad Tema

Ekologisk broiler är en rar fågel

Konsumtionen av fågelkött, i huvudsak broiler, har ökat stadigt i Finland i snart 20 år. Den ekologiska produktionen är mycket liten och det är svårt att hitta ekologisk broiler i butikerna på mindre orter.

Luomunokka är det enda inhemska varumärket på marknaden, med en årlig produktion på cirka 250.000 kg. Det är en bråkdel av den totala produktionen på 132 miljoner kg broiler i fjol.

I fjol åt finländarna i genomsnitt 26,6 kg fågelkött per man. Det var en ökning med fyra procent från 2018. Produktionen av ekologiskt fågelkött är liten, men efterfrågan finns och ökar, både i Finland och utomlands.

Luomunokka är ett varumärke som ägs av aktiebolaget Luomu Invest, där också producenterna är delägare. Företaget äger hela produktionskedjan med kläckeri, uppfödning, slakt, packning och marknadsföring. I dag har företaget tre producenter som föder upp ekologisk broiler.

Tre gånger dyrare i inköp

Petri Tiukka föder upp ekobroilrar i Punkalaidun i Birkaland. Innan han gick över till ekologisk produktion för sex år sedan, hade det fötts upp vanlig broiler på gården i tiotals år.

Petri Tiukka tyckte ändå att det var dags att försöka tänka på ett nytt sätt. Han hade märkt att allt fler kunder ville veta hur deras mat produceras.

I dag kan han inte tänka sig att gå tillbaka till den gamla modellen, även om övergången till ekologiskt inte har varit helt enkel.

– Jag funderade nog hur det skulle gå ihop ekonomiskt. Tidigare hade jag 30,000 fåglar per gång, nu har jag bara 4,800 stycken. Omloppstiden för en vanlig besättning är cirka sex veckor, men nu är den 10 veckor. Ekokycklingarna är tre gånger dyrare i inköp och fodret är betydligt dyrare. Marginalerna är inte stora, men det går.

Broiler1
I ekologisk produktion skall fåglarna få gå ute under sommarhalvåret och ha gräs eller annan typ av skydd i uteburen. FOTO: Luomunokka

Djurens välmående måste styra

När Petri Tiukka började med föda upp ekobroiler var det en helt ny verksamhet i Finland. Det fanns inte nationella bestämmelser, enbart EU:s direktiv för ekologisk produktion. Hur de skulle tolkas fanns olika uppfattningar om.

Petri Tiukka säger att det ibland kändes som om han talade ett helt annat språk än myndigheterna. När han gjorde som veterinären sade för att fåglarna skulle må bra, var det inte förenligt med direktiven. När han följde direktiven blev fåglarna stressade och började hacka på varandra.

Nu har situationen förbättrats och både myndigheter och uppfödare fått mer erfarenhet.

– Men man borde se till djurens välmående i första hand och inte att reglerna följs blint, konstaterar han.

Han säljer allt kött som produceras via Luomunokka, direktförsäljning lönar sig inte, säger han.

– Kunder frågar ibland om de inte kan få köpa direkt av mig, men för mig blir det för dyrt att hämta hem köttet från packeriet och sedan ta emot kunder här på gården. Det blir billigare för dem att köpa det i butiken.

För tillfället har han bara en av sina hallar i bruk, den andra måste renoveras. Men han avvaktar inför nästa programperiod och vilka ändringar den för med sig i reglerna för ekologisk produktion.

Ökad produktion kräver fler uppfödare

Luomunokkas produkter finns i S-kedjans större butiker över hela landet och också i andra butiker mer sporadiskt.

Luomu Invests VD Kimmo Jokinen säger att man inte kan öka produktionen speciellt mycket utan nya uppfödare. Produktionen har vuxit de senaste åren genom att produkterna har blivit fler och mer kött nu tas tillvara från fåglarna.

– Vår verksamhetsmodell bygger på att vi kan leverera färskt kött till butikerna en gång i veckan. Om vi skall öka mängden från nuvarande måste vi ändra modellen och då krävs fler uppfödare.

Ekobroilern säljs till 90 procent i Finland, men det finns en stor marknad i Asien som intresserar, säger Kimmo Jokinen.

– För ett par år sedan hade vi en klar ökning i exporten till Hongkong och Japan, men sedan skärptes exportreglerna och så kom pandemin. Efterfrågan på rena fågelprodukter är stor där och Finland har gott anseende. Vi är en liten aktör och konkurrensen är hård så vi avvaktar och följer med utvecklingen.


Regler för ekologisk uppfödning

Bland annat följande krav ställs:
- Max 4.800 fåglar per hall. Det kan finnas flera avdelningar i samma hall om ytan är tillräcklig och avdelningarna är åtskilda med fasta väggar och har separat ventilation.
- Fåglarna ska få röra sig fritt på golvet, buruppfödning är inte tillåten.
- Det ska finnas sittpinnar att sova på.
- Fåglarna ska ha möjlighet att vara utomhus från maj till oktober, om vädret tillåter.
- Uteområdet ska ha gräs, träd eller annat skydd byggt av lämpligt material.
- Fodret skall vara godkänt för ekologisk produktion.
- Tillväxtfrämjande ämnen, antibiotika eller konstgjorda färgämnen får inte användas.
- Raser som växer långsamt, viktökning högst 35 gram/dygn, skall prioriteras.
Källa: Eviras anvisningar för ekologisk produktion 2018
Ekosorter Ekonu Logo
Texten är producerad i samarbete med EkoNu 3.0-projektet, som inspirerar och stöder den ekologiska produktionen och livsmedelskedjan i Svenskfinland. Bakom projektet står SLC, ÖSP, SLC Nyland och Yrkesakademin i Österbotten. Projektet finansieras med medel från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden (EJFLU) via NTM-centralerna i Nyland och Österbotten. Projektets hemsida: www.ekonu.fi.