Inga1 Okt2018
Den här knallgula skönheten skaffade Christian Nyholm när han sadlade om till ekobonde. Den är bl.a. lättare att rengöra på miljövänligt vis.
Jordbruk Landsbygdsnäringar Tema

Ekobonde: ”Få kommuner är
så jordbrukarvänliga som Ingå”

– Vi jordbrukare blir extremt väl omhändertagna i Ingå. Det säger ekobonden Christian Nyholm från gården Nordanskog i norra Ingå. Han berömmer kommunens framåtanda och den starka andan av samarbete som råder mellan de lokala företagarna.

Vem är du?

– Jag är en 48-årig heltidsjordbrukare. Att vara jordbrukare på heltid är ganska ovanligt, både i Ingå men också över lag i Finland. De flesta sysslar med något annat vid sidan om. Jag har dessutom sadlat om och blivit eko-odlare i år.

Hur ser din bakgrund ut?

– Som 19-åring tog jag över gården efter min farfar 1989. Efter det studerade jag till agrolog vid Lantbruksläroverket. När jag hade avlagt min militärtjänstgöring jobbade jag bland annat som maskinlärare och distriktsagrolog vid sidan om jordbruket. Jag tror att det är viktigt att man vidgar vyerna innan man blir jordbrukare på heltid.

Varför valde ni att bli företagare i Ingå?

– Ända sedan liten har jag haft ett intresse för jordbruk. Det var självklart för mig. Egentligen fanns det aldrig några alternativ.

Inga2 Okt2018
Trivs i Ingå. Christian Nyholm tog över gården Nordanskog redan som 19-åring.

Enorma förändringar under 30 år

Hur har det gått?

– Lantbruket har genomgått enorma förändringar under mina 30 år som jordbrukare. När jag började i skiftet mellan 1980- och 1990-talen kunde lönsamheten inte har varit bättre. Det var en gyllene tid som aldrig kommer tillbaka.

En kort tid efter det här drabbades landet av lågkonjunktur och det slog hårt mot jordbrukarna.

– När vi några år senare gick med i EU sjönk priserna över en natt, och stöden har egentligen aldrig kunnat kompensera det. Trenden har gått mot större gårdar och enorma risker. Säsongen 2017 klarade jag med darr på ribban. Det regnade och regnade. Där stod sådden på åkern och det gick inte att skörda. Det var fruktansvärt att vakna och varje morgon höra hur det smattrade mot plåttaket.

– Jag lyckades skörda det sista en halvtimme innan den första snön föll – och då hade jag hjälp av två kompisar. Det har skrivits mycket om årets torka, men faktum är att jag inte kunde ha fått en bättre start som eko-odlare eftersom det torra vädret innebar att bekämpningen av ogräs underlättades.

Vilka är de tre bästa sakerna med att vara företagare i Ingå?

– I Sverige finns en liten ort, Trosa, som påminner om Ingå. Det är en pärla. Med den utveckling vi har i Ingå så tror jag att vi kommer att vara Finlands Trosa om 20-30 år. Precis som Trosa ligger vi nära havet, nära naturen och har ungefär samma korta avstånd till huvudstaden. Jag är otroligt stolt varje gång jag åker ned till Ingå centrum och ser området kring båthamnen. Jag minns fortfarande tiden när det enda som fanns där var en gammal bensinmack som bussarna körde runt. Och en sandplan där vattenpölarna var så stora att man inte vågade köra genom dem med personbil. All heder och ära åt Marcus ”Bosse” Grönholm (tvåfaldig världsmästare och Ingåföretagare, reds. anmärkning). Utan hans insats, och kommunens framåtanda, skulle det inte se ut så här i dag.

Inga3 Okt2018
Ekologiskt odlade ärter. Med mindre bulk och mer specialkunnande undviker man de risker som ett stort konventionellt jordbruk innebär, menar Christian Nyholm.

Vi blir extremt bra omhändertagna

Hur ser din kundkrets ut?

– Nu när jag har gått över till ekologisk odling handlar mindre om kvantitet och mer om specialgrödor. En stor uppköpare är fortfarande den inhemska bageriindustrin och i viss mån kvalitetsspannmål på export. Därför är jag väldigt glad över att vi har Inkoo Shippings fina hamn här i Ingå. Därifrån har vi skeppat foderkorn ända till Algeriet.

Hur upplever du att samarbetet med kommunen har fungerat?

– Få kommuner är så jordbruksvänliga som Ingå. Med den inställning som Ingå har haft i markplanefrågor och övrig service tycker jag vi blir extremt bra omhändertagna. Ingå har alltid haft en bra lantbrukssekreterare och i dag har vi lyxen att ha en lokal landsbygdsförvaltning i Västankvarn. Byggnadstillsynsavdelningen har alltid förstått jordbrukarnas roll och detsamma gäller miljöchefen. Patrik Skult är väldigt sakkunnig och tolkar ärenden på ett proffsigt sätt med bondförnuft.

Vilket är ditt bästa minne från tiden som företagare på orten?

– De är otroligt många. Höjdpunkten var ändå då det lokala Lantmannagillet fyllde 100 år. Vi ordnade en stor fest i Fagervik. Platsen gav en otrolig stämning till festen och det var en ära för mig att i egenskap av ordförande för gillet få dela ut bordsstandarder till de som jobbat för lantbruket i Ingå genom åren. I samband med festligheterna gav vi också ut en historik – och det var i grevens tid vi hann dokumentera berättelser av människor som mindes olika historiska perioder. Kriget, arrendet av Porkala, all utveckling ... Folk säger att det händer mycket nu, men om man tänker på vad som har hänt under det senaste århundradet har jag svårt att tro att jordbruket kommer att genomgå lika revolutionerande förändringar under nästa 100 år.

Hur ser ditt företag ut om fem år?

– Från att ha varit en konventionell, intensiv spannmålsgård som satsat på bulk kommer vi att bli ett ännu mångsidigare ekologiskt lantbruk.

Vad skulle du vilja hälsa till andra som funderar på att grunda företag i Ingå?

– Det har vuxit fram en stark anda av samarbete mellan företagarna. Vi stjälper inte för varandra, utan hjälper. Bra exempel på det här är Byggcenter 51, där flera företag inom byggbranschen verkar under samma tak, och de olika trädgårdsföretagarna som alla har specialiserat sig på sina egna produkter. Om du har ambitionen och kvalifikationerna att bli en företagare är Ingå en jättebra kommun att verka i.

TEXT & FOTO
Benjamin Lundin
benjamin.lundin@inga.fi