Lpx 00069197
EU:s matsäkerhetsorgan Efsa utarbetar nya välfärdsrekommendationer för värphöns och broiler. FOTO: Landpixel
Jordbruk EU

Efsa rekommenderar
förbud mot hönsburar

Den europeiska myndigheten för matsäkerhet Efsa efterlyser betydande förbättringar av djurvälfärden i hönsfarmer. Det borde definitivt bli slut med burhållningen i EU, rekommenderar en ny rapport.

Enligt gällande lagstiftning får värphöns fortfarande hållas i så kallade inredda burar med minst 0,075 kvadratmeter burutrymme per höna. Bestämmelserna för hållning av värphöns grundar sig bland annat på EU:s minimiregler för skydd av värphöns i burar från 1988.

EU är en av de största producenterna av fjäderfäkött i världen. Enligt rapporten föds det upp cirka 6 miljarder slaktkycklingar för köttproduktion varje år, motsvarande 13,3 miljoner ton fjäderfäkött.

För två år sedan aviserade EU-kommissionen en ny lagstiftning senast 2023 för att förbjuda burhållning inom lantbruket. Reformen är en del av den löpande översynen av bestämmelserna om djurskydd inom ramen för jord till bord -strategin.

Fåglar borde hållas burfritt

Huvudregeln är att fåglar framöver ska hållas i burfria miljöer. Experterna avråder från åtgärder som näbbklippning. Enligt författarna borde näbbklippning bli överflödig om hållningen arrangeras utan stress för fåglarna.

Rapporten skiljer något mellan förhållandena för värphöns och slaktkycklingar. Bland annat rekommenderar rapporten att tillväxten hos slaktkycklingar inte borde överskrida mer än 50 gram per dygn.

Djurtätheten måste också minskas betydligt för att tillgodose djurens rörelsebehov. Enligt Efsas rekommendationer borde en täckt veranda bli obligatorisk vid hållning av slaktkycklingar som är två veckor gamla och äldre.

Dessutom förutsätter förslaget att fåglarna får tillgång till ett uteområde där mer än 70 procent är täckt av växtlighet. Upphöjda plattformar, eller ett slags ramper, borde också inrättas som viloplatser i anläggningarna.

Rapportörerna föreslår att djurtätheten för konventionella slaktkycklingar reduceras till maximalt 11 kg per kvadratmeter. Koncentrationen av ammoniak i hönshusen får inte överstiga 15 ppm. Transport av nykläckta kycklingar ska undvikas.

Kritik från Copa-Cogeca

Copa-Cogeca betecknar rekommendationerna som en ”alarmerande” signal till jordbruket. Om förslagen verkligen skulle införas i sin nuvarande form, kan en stor del av den europeiska fjäderfäsektorn kasta in handduken.

Detta gäller för såväl kött- som äggproduktionen. Särskilt kritiskt bedömer Copa-Cogeca förslaget att sänka djurtätheten för gödhöns till 11 kg per kvadratmeter. En sådan reform skulle tvinga fram kostsamma investeringar på konventionella gårdar.

Kommissionen utvärderade i fjol den nuvarande EU-lagstiftningen för djurskydd och drog slutsatsen att reglerna måste ses över. Liknande utlåtanden förbereds också om grisar, hästar och åsnor, små idisslare (får och getter), nötkreatur och kalvar samt kaniner.