Lpx 176841
Trots att bruksverksamhet med tillstånd får fortsätta med gamla villkor är det bra att känna till de nya reglerna. Till exempel sjunker den tillåtna flyghöjden från 150 till 120 meter. FOTO: Landpixel
Jordbruk Skogsbruk Maskin & teknik

Drönaroperatörer ska registrera
sig i nytt drönarregister

Från och med slutet av januari ska så gott som alla som flyger drönare vara registrerade i registret för drönaroperatörer, meddelar Transport- och kommunikationsverket Traficom. Hittills har endast professionella drönaroperatörer behövt meddela Traficom om sin verksamhet, men EU:s drönarlag ska nu förenhetliga författningen om drönare i hela EU.

Förordningen som förenhetligar drönarflygningar inom hela EU tas i bruk stegvis från och med årsskiftet fram till 2023, berättar Patrik Söderström, teamledare på Traficom. Fram till slutet av januari ska alla som flyger en drönare registrera sig i ett nytt register och avlägga ett teoriprov på nätet.

– Det här gäller också dem som flyger drönare som hobby, berättar Söderström. Registreringsskyldigheten gäller kameraförsedda drönare och alla drönare över 250 gram som inte är en leksak.

Sänkt flyghöjd

Tidigare har endast proffsoperatörer behövt göra en anmälan om sin verksamhet.

– Tanken är att drönaroperatörer som utför bruksflyg och redan gjort en RPAS-anmälan som är i kraft kan fortsätta flyga med samma villkor som tidigare under 2021. Däremot ska man ändå registrera sig i det nya registret och efterfölja begränsningar av de nya geografiska UAS-zonerna.

Söderström ber också personer med ikraftvarande tillstånd att bekanta sig med de ändringar som träder i kraft gällande flygverksamheten.

– Till exempel sjunker den tillåtna flyghöjden från 150 till 120 meter. Trots att bruksverksamhet med tillstånd får fortsätta med gamla villkor är det bra att känna till de nya reglerna.

I det nya drönarregistret finns tre registreringsklasser uppdelade enligt verksamhet och drönare.

– Största delen av hobbyverksamheten ingår i den öppna kategorin. Där får maxvikten för drönaren vara 25 kilo.

När dispenstiden för RPAS-anmälda drönaroperatörer går ut gäller det att kontrollera om verksamheten i fortsättningen kan registreras i den öppna drönarklassen, eller om det krävs registrering i den specifika eller certifierade kategorin för vilka kraven är strängare.

– Man kan kontakta oss och berätta hurdan verksamheten är så hjälper vi till att hitta rätt kategori. Vi kommer också att informera mera om ändringarna för verksamma bruksoperatörer när dispenstiden närmar sig sitt slut.

För tillfälle satsar Traficom aktivast på att sprida information om ändringarna bland hobbyflygare.

– Teoriproven som utförs vid registrering är till för att visa att operatören eller piloten känner till reglerna som gäller i Finland och annan nödvändig information för drönarpiloter. Provet är anpassat till den kategori av drönare och verksamhet det rör sig om.

Drönare ska vara CE-märkta

Trots förändringarna förblir principerna för säker flygning de samma som tidigare.

– I den öppna kategorin ska verksamheten fortfarande alltid ske inom synhåll och flygningar är inte tillåtna över folksamlingar eller nära flygplats, påminner Söderström. Det är också viktigt att komma ihåg att respektera andra människors privatliv och hemfrid.

Piloter av drönare i flygklubbar kan fortsätta med de nationella författningarna till första januari 2023. Utöver den nationella föreskriften ska den som idkar klubbverksamhet också följa klubbens anvisningar och regler för att verksamheten ska kunna anses ske inom ramen för klubbverksamheten.

– EU:s drönarförordning innehåller även övergångsperioder för drönarna. Nya drönare som finns till salu ska vara försedda med CE-märkning till och med första januari 2023. Efter det kan drönare som inte är försedda med CE-märkning bara användas i begränsad omfattning.

Tidigare var det meningen att förordningen och registreringskravet skulle träda i kraft vid årsskiftet, men för att försäkra sig om att registret är i skick bestämde man sig att förlänga tidsfristen.

– Bland annat svenskt studiematerial som ännu är på kommande, säger Söderström. Vi hoppas ha fått det i skick under den här veckan.

Drönarregistret är samtidigt ett sätt att få en bättre bild av omfattningen av drönarverksamheten i Finland. På droneinfo.fi, som är Traficoms informationssida för drönartrafik, finns både studiematerial och teoriprovet som görs på nätet. Här hittas också de regler som gäller i Finland och annan nödvändig information för drönarpiloter.