Lpx8266
Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä öppnade Finlands monter på jordbruksmässan EuroTier i Hannover, Tyskland, i tisdags. Av de drygt 2.500 utställarna kom över 20 från Finland. Digitalisering av jordbruket var ett centralt tema. FOTO: Landpixel
Jordbruk EU Maskin & teknik

Digitaliseringen på agendan när EuroTier gick av stapeln i Hannover

Jordbruket håller redan på att digitaliseras och automatiseras. Den utvecklingen kommer att accentueras i framtiden. Det framgick tydligt på världens största jordbruksmässa EuroTier i Hannover som hade digitalisering som ett centralt tema.

– Vi har ett system som standardiserar alla data från våra kunder. Den sparas i ett moln och vi kan analysera datan så att vi kan hjälpa farmaren att se över exempelvis foderkostnaderna. Utifrån datan kan vi till exempel optimera utfodringen, följa med sjukdomar, genetiken och hur djuren rör sig, säger Dennis Engelking från företaget Big Dutchman.

Det holländska företaget fick ta emot en silvermedalj för deras innovationer på jordbruksmässan EuroTier som den här veckan har pågått i Hannover i Tyskland. Världens största jordbruksmässa med fokus på djurhållning som i år samlade 2.500 utställare från över 60 länder.

Den totala utställningsytan är enorm – över tjugo stora hallar med en yta på omkring 260.000 kvadratmeter. Den enskilt största sektorn som var representerad var mjölk men också svin-, får och fjäderfäproduktionen var representerad. 

Euro5
Digitaliseringen av jordbruket var ett centralt tema på EuroTier i Hannover i Tyskland. Den tekniska utvecklingen är nu snabb inom jordbruket och mycket är på gång, vilket var tydligt på världens största mässa.

System som kommunicerar

Digitaliseringen av jordbruket pågår redan kraftigt och utvecklingen kommer att fortsätta i framtiden just digitaliseringen var ett centralt tema på årets upplaga av EuroTier. Vikten av digitaliseringen betonades också av Finlands jord- och skogsbruksminister Jari Leppä som öppnade Finlands monter på mässan i tisdags.

– Fram till 2050 måste matproduktionen öka med 50 procent och för att klara den utmaningen är teknologin i nyckelposition. Digitaliseringen och automatiseringen är nödvändig för att primärproduktionen ska vara lönsam i framtiden, sa Leppä.

Den tekniska utvecklingen kommer också att vara snabb i framtiden, konstaterade han.

– Det finländska jordbruket är redan nu en föregångare och mycket ny teknik har effektiverat exempelvis mjölksektorn. Det som blir viktigt är att vi får system som talar samma språk så att informationen kan fördelas och spridas. Det blir viktigt för att skapa förutsättningar för jordbruket.

Den här frågan behandlades också av Engelking från Big Dutchman. Att information från gården kan tilldelas tredje part blir viktigt.

– Farmaren kan till exempel ge informationen till foderleverantören som kan följa med fodersituationen på gården. När tillverkaren ser datan behöver farmaren inte bli utan foder, säger han.

– Vi kan också rekommendera åtgärder för farmaren utifrån data. Vi analyserar hur djuren rör sig och vilka som mår bra. Utfodringen kan också anpassas utifrån vädret så att grisarna får rätt mängd näring, förklarar Engelking.

Big Dutchman var bara ett i raden av företag som presenterade innovationer inom digital djurhållning. Flera andra, däribland DeLaval och Lely, berättade om sina lösningar inom mjölkproduktion.

Förbättrar djurens välmående

Minister Leppä konstaterade också att digitaliseringen förbättrar djurens välmående.

– Genom digitaliseringen kan vi spårbarheten förbättras ytterligare. Det viktiga nu är att vi skapar förutsättningar för jordbruket i Finland. Vi måste få nya unga jordbrukare som är redo att investera för framtiden.

Därför är det också viktigt att EU-bidragen hålls på samma nivå i framtiden, konstaterade Leppä. 

– Beskärningar i EU-bidragen ogillas av mig och vår regering. De beskärningar i andra pelaren som nu har gjorts är fel.

På EuroTier deltog över tjugo finländska företag inom jordbrukssektorn.