Jordbruk Globalt Marknad

Det globala matindexet
fortsatte nedåt i november

Priserna på livsmedel fortsatte att sjunka i november. FAO:s matprisindex föll med 1,3 procent till den lägsta nivån sedan maj 2016. Indexet har fallit med 8,5 procent, jämfört med motsvarande tidpunkt för ett år sedan, konstaterar FAO.

Priserna på mjölk, kött, spannmål och växtoljor sjönk över hela linjen. Bara sockerpriset bröt trenden och steg med 4,4 procent. Orsaken är en kraftig produktionsminskning inom den brasilianska sockersektorn.

Prisindexet för spannmål föll i november med 1,1 procent och stannade 7,1 procent under förra årets nivå i november 2017. Enligt FAO har vetepriset lidit av ett starkt exportutbud. Majspriset har likaså pressats av en skärpt konkurrens på exportmarknaderna.

Mjölkprodukterna har blivit billigare

Priserna på mjölkprodukter fortsatte nedåt för den sjätte månaden i följd. Under november månad sjönk indexet med 3,3 procent. Mjölkpriset har därmed fallit globalt med 13,9 procent på ett år och ligger nu 18,3 procent under rekordnivån i maj detta år.

I november föll de internationella prisnoteringarna på smör, ost och helmjölkspulver. Den fallande prisnivån är enligt FAO en följd av stora lager och rikliga mängder av exportvara, inte minst i Nya Zeeland.

I gengäld steg priset på skummjölkspulver i någon mån i november. Det beror på förhållandevis stora importmängder av köpare som kortfristigt måste fylla på sina akuta behov av mjölkpulver.

Priserna på kött föll i november med i medeltal 7,4 procent. Under den gångna månaden fortsatte de internationella noteringarna för alla viktiga köttslag utom nötkött att ge efter. Noteringarna för fågel,- gris- och lammkött föll.

Priset på griskött föll för den tredje månaden i följd. Som orsak anger FAO ett stort utbud av exportvara från de viktigaste produktionsområdena. De fortsatta exportbegränsningarna med anledning av svinpest påverkar också marknaden.

Priset på fågelkött har den senaste månaden pressats av en svag efterfrågan. I motsats till detta steg priset på nötkött en aning efter en fem månader lång period av prisfall. Ett knappt spotutbud och en hög efterfrågan i Asien har bidragit till utvecklingen.

Negativ sockertrend förbyttes i uppgång

Sockerpriset steg i november med 4,4 procent. Prisstegringen återspeglar framför allt utvecklingen i Brasilien. I de södra delarna av landet har produktionen enligt uppskattningar minskat med 27 procent på ett år.

Samtidigt har andelen rörsocker det senaste året sjunkit från 47,4 procent till 35,8 procent, då största delen av rörsockerskörden blir råvara för etanol. Ett fallande bensinpris bromsar ändå en fortsatt brasiliansk prisstegring då en del av etanolen ersätts med bensin.

Priset på växtoljor har enligt FAO fallit till den lägsta nivån sedan tolv år. Enbart i november sjönk prisindexet på växtolja för den tionde månaden i följd, denna gång med 5,7 procent. Utvecklingen återspeglar den allmänna trenden inom hela växtoljesektorn.

De internationella noteringarna på palmolja föll märkbart i november. Det beror på välfyllda lager i de viktigaste exportländerna men också det sjunkande priset på mineralolja spelar en roll i sammanhanget.

Samtidigt föll också kurserna på soja- och solrosolja. I USA, EU och flera tillväxtekonomier är lagren för tillfället betryggande stora. Dessutom är produktionsutsikterna i Svartahavsregionen mycket positiva.