Hkscan Ncn
HKScans VD Tero Hemmilä och ekonomidirektör Jyrki Paappa redogjorde för koncernens resultat.
Jordbruk Marknad

Det går bättre för HK Scan

Trots att livsmedelskoncernen HKScans resultat stannade på 2,2 miljoner minus, har det förbättrats med drygt 44 miljoner euro jämfört med senaste år.

– Det har gått ett kalenderår sedan vi lanserade vår nya strategi för att förbättra lönsamheten och det arbetet har burit frukt. Trots att lönsamheten inte ännu är på rätt nivå är vi på rätt väg och kassaflödet har förbättras märkbart, vilket hör till det mest positiva, säger VD Tero Hemmilä.

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att det inte betalas ut dividend till aktieägarna för 2019.

Koncernens så kallade turnaround-program som lanserades i början av 2019 har enligt Hemmilä förverkligats genom hela värdekedjan och arbetet kommer att fortsätta.

– Redan efter det första kvartalet 2019 förbättrades resultatet med 8 miljoner euro och efter det har varje kvartal blivit bättre.

Går åt rätt håll

Nettoomsättningen växte med 1,7 procent 2019 till 1.744,4 miljoner euro.

– Omsättningen ökade inom alla marknadsområden och i alla produktkategorier.

Den viktigaste orsaken till det starkare rörelseresultatet 2019 är förbättringar inom fjäderfäverksamheten i Finland.

Bäst gick det för Finland och Baltikum, men lönsamheten förbättrades även i Sverige. Också i Danmark vände det mot det bättre i slutet av året.

I Finland och Sverige har helhetskonsumtionen av kött minskat en aning, men enligt Hemmilä var ökande konsumentpriser på kött en av orsakerna till nedgången.

– Konsumtionen av fjäderfä har dock varit fortsatt stark på alla marknadsområden. Exporten av griskött till Kina har ökat som planerat och exportvolymen var över 6 miljoner kilo i fjol.

Marknaden för finskt griskött i Kina antas fortsätta växa i år.

HKScans treåriga turnaround-program som lanserades 2019 fortsätter i år. Koncernen har också gått in för en ny organisationsmodell med resultatenheter.