Jordbruk Marknad

Den höstsådda arealen
uppgår till 90.000 hektar

Torkan i somras ledde till att skördevolymerna var mindre medan förhållandena för höstsådden var goda. Den höstsådda arealen av råg var 2018 den näst största på 2000-talet, vilket med en normal växtsäsong räcker gott och väl till för inhemsk konsumtion. De höstsådda arealerna av råg och av vete var över 40.000 hektar, uppger Naturresursinstitutet.

Den höstsådda arealen av råg var i år över dubbelt så stor som i fjol. Med en normal skörd räcker det gott och väl till för den inhemska konsumtionen av råg. Det är långt mellan sådd och skörd, och den nu höstsådda rågen ger avkastning först om ett år.

– Den instundande vintern och vädret nästa sommar är avgörande för den skörd som bärgas om ett år, säger överaktuarie Anneli Partala från Naturresursinstitutet.

Sådden av råg som ska odlas ekologiskt var också större än i fjol. Såddarealen på cirka 5.400 hektar är den största på fyra år.

Rekordareal av höstsådd raps och rybs

Även den höstsådda arealen av vete ökade betydligt, till nästan 44.000 hektar, vilket var den största arealen på åtminstone fyra år. Jämfört med i fjol är det en nästan fyrfaldig ökning.

Höstskörden av vete var historiskt liten i höstas.

Största delen av vetesådden i Finland görs på våren. Höstsådd vete kan utgöra över en femtedel av skörden nästa år.

Höstsådden av raps och rybs ökade också och slog nytt rekord. Såddarealen fördubblades jämfört med i fjol och uppgick till cirka 5.400 hektar. Största delen av rybs och raps sås ändå på våren.

Höstsådd underlättar vårbruket

– Höstsådd minskar stressen under vårbruket. Den höstsådda arealen på totalt cirka 90.000 hektar utgör mindre än 10 procent av arealen av vårsådd spannmål och oljegrödor. I våras uppgick sådden av spannmål och oljegrödor till 1,1 miljoner hektar, säger Anneli Partala.

Preliminära uppgifter om den höstsådda arealen inhämtades genom Naturresursinstitutets skördeundersökning, som omfattade 6.200 gårdar. Exaktare uppgifter om odlingsarealerna fås i juni då de uppgifter om såddarealerna som gårdarna matar in i Landsbygdsverkets landsbygdsnäringsregister blir tillgängliga.