Opinion

Debatt:
Dags att diskutera slopandet
av arvs- och gåvoskatten

LokalTapiola lät i våras göra en enkät bland finländarna angående arvs- och gåvoskatten. Enkäten visar att majoriteten av finländarna vill ändra arvsskatten, så att skatt betalas först då arvet realiseras.

SFP har länge diskuterat hur arvs- och gåvoskatten kunde se ut i Finland. Det är ju helt fel att man ska råka i ekonomisk knipa i samband med ett arv, och genast bli tvungen att sälja för att klara av skatten.

Det är också viktigt att vi nu skapar de bästa möjligheterna för företag att växa. Ett slopande av arvs- och gåvoskatten skulle också vara viktigt med tanke på fungerande generationsväxlingar i företag. Samma gäller inom också generationsväxlingar inom jordbruket.

Finland behöver fler företag – inte färre. Idag läggs alltför många företag ner när en generationsväxling borde vara ett alternativ. Vi har inte råd att förlora företag för att våra system gör generationsväxlingar för komplicerade.

När det gäller generationsväxlingar anser jag att man kunde ersätta arvs- och gåvoskatten med en skatt i det skede egendomen säljs. Modellen kunde utgå från att såväl bröstarvingar, släktingar eller exempelvis anställda tar över ett företag, det här skulle minska många av riskerna som finns när företag går vidare.

Henrik Wickström
SFP:s viceordförande
Ingå